Marcin Budzyński SVD

 

Co mogę uczynić, by świat był miejscem szczęśliwym?


1. TEMAT KATECHEZY: Co mogę uczynić, by świat był miejscem szczęśliwym?

2. ZAKŁADANE CELE:

- uczeń powinien wiedzieć, że warunkiem szczęścia jest pokój: w sobie,

z Bogiem i między ludźmi

- uczeń powinien rozumieć, na czym ten pokój polega

- uczeń powinien umieć podejmować działania zmierzające do wprowadzenia

pokoju

3. MODEL KATECHETYCZNY: katecheza antropologiczno - biblijna

4. ŚRODKI DYDAKTYCZNE: tablica, kreda, podręcznik do katechezy, kartka,

długopis, Pismo św.

 

więcej…

ANIMATOR Nr 4.2004