Marcin Budzyński SVD

Czego oczekujemy od naszych bliskich?

 

1. TEMAT KATECHEZY: Czego oczekujemy od naszych bliskich?

2. ZAKłADANE CELE:

- uczeń powinien wiedzieć, że prawdziwie szczęśliwi możemy być przy kochającym Bogu, który zna nas najlepiej i wie, czego potrzebujemy

- uczeń powinien rozumieć, że Bóg działa przez ludzi, których spotykamy na naszej drodze

- uczeń powinien umieć szukać u Boga, źródła prawdziwego szczęścia

i realizacji własnych potrzeb

3. MODEL KATECHETYCZNY: katecheza egzystencjalno - antropologiczna

4. ŚRODKI DYDAKTYCZNE: tablica, kolorowa kreda, podręcznik do kateche­zy, kartka, długopis

 

więcej…

ANIMATOR Nr 4.2004