Marcin Budzyński SVD

Czy prawdziwe szczęście istnieje?

 
1. TEMAT KATECHEZY : Czy prawdziwe szczęście istnieje?

2. ZAKŁADANE CELE:

- uczeń powinien zrozumieć, że prawdziwe szczęście istnieje.

- uczeń powinien rozumieć, że człowiek na ziemi może przeżywać szczęśliwe chwile, natomiast pełnię szczęścia osiągnie w niebie

- uczeń powinien zrozumieć, że zaspokajanie chwilowych pragnień, to tylko przedsionek prawdziwego szczęścia

3. MODEL KATECHETYCZNY: katecheza antropologiczno - egzystencjalna

4. ŚRODKI DYDAKTYCZNE: tablica, kreda, podręcznik do katechezy, kartka, długopis,

 

więcej…

ANIMATOR Nr 4.2004