Marcin Budzyński SVD

Dobrą Nowinę usłyszeliśmy w Kościele

1. TEMAT KATECHEZY: Dobrą Nowinę usłyszeliśmy w Kościele

2. ZAKLADANE CELE:

- uczeń powinien wiedzieć, że w Kościele ma miejsce jego osobiste spotkanie z Bogiem

- uczeń powinien umieć realizować siebie jako chrześcijanina we wspólnocie Kościoła parafialnego

3. MODEL KATECHETYCZNY: katecheza antropologiczno - egzystencjalna

4. ŚRODKI DYDAKTYCZNE: tablica, kreda, podręcznik do katechezy, kartki A3, długopis,

 

więcej…

ANIMATOR Nr 4.2004