Sługa Boży
Nowicjusz kleryk Florian Białka (19181940)

numer obozowy 11091

Florian Białka urodził się 3 maja 1918 roku w Lubichowie k/Starogardu Gdańskiego. Maturę zrobił w 1938 roku w Górnej Grupie i tegoż roku wstąpił do nowicjatu w Chludowie. Dalej jego losy potoczyły się tak samo jak Jana Włocha. Zmarł z wycieńczenia wyniszczony czerwonką 5 listopada 1940 roku.

Wytrwałem i zostanę misjonarzem, aby nawracać pogan na wiarę Chrystusową. –  F.B.