Sługa Boży
o. Piotr Gołąb (1888 – 1943)

numer obozowy 22601

O. Gołąb urodził się 18 stycznia 1888 roku w Schodni k/Opola. W 1904 roku rozpoczął naukę w gimnazjum misyjnym w Nysie, a od 1909 roku kontynuował ją w St. Gabriel. Jesienią 1911 roku rozpoczął nowicjat, 1 października 1915 roku ze względu na sytuację wojenną otrzymał święcenia kapłańskie. Potem do końca I wojny światowej był kapelanem w szpitalu w Toruniu. Tu doskonalił język polski. Po wojnie przyjął polskie obywatelstwo i w grupie pięciu ojców rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1923 roku złożył egzamin państwowy i został skierowany do gimnazjum misyjnego w Rybniku. Po roku już jest w Górnej Grupie, która odtąd stała się jego stałym miejscem pracy. Był kolejno mistrzem nowicjatu braci, nauczycielem, redaktorem, a przede wszystkim dyrektorem wzorowo prowadzonego gimnazjum klasycznego. Wraz z innymi ojcami przeszedł przez Stutthof, Sachsenhausen do Dachau. Ciężko chorował. W pewnym momencie ważył tylko 33 kg. Słabe zdrowie fizyczne osłabiło go również psychicznie. W przebłyskach świadomości ofiarował Bogu swe życie i śmierć za Zgromadzenie i współbraci w obozie. Zmarł 23 maja 1943 roku. Kapłan, wychowawca, etnolog i lingwista, wielki patriota.