Sługa Boży
kleryk Jerzy Jakowejczuk (1916-1941)

Urodził się w Krakowie 1 maja 1916 r. w rodzinie Jerzego i Anny. W 1932 roku rozpoczął naukę w Niższym Seminarium Misyjnym Księży Werbistów w Bruczkowie. Po ukończeniu którego wstąpił we wrześniu 1939 r. do nowicjatu w Chludowie. Aresztowany przez hitlerowców, został osadzony w obozie Dachau, a następnie Gussen. Zmarł z wycieńczenia i choroby nerek, prawdopodobnie na wiosnę, 22 kwietnia 1945 r. w Gussen.