Sługa Boży
o. Roman Kozubek (1908–1940)

O. Kozubek urodził się 26 lutego 1908 roku w Paniówkach k/Rybnika. Po maturze w 1930 roku wstąpił do nowicjatu w St. Gabriel. Tam otrzymał 20 sierpnia 1936 roku święcenia kapłańskie. Zgłosił się na misje, ale otrzymał skierowanie do Polski. Od 1937 roku nauczał w gimnazjum w Górnej Grupie religii, języka niemieckiego i prowadził prace ręczne. Wraz z innymi ojcami przebywającymi w Górnej Grupie został wywieziony do obozu w Stutthofie a później do Sachsenhausen i Dachau. Jemu w przeddzień śmierci udało się odbyć spowiedź świętą. Następnego ranka bardzo osłabionego wyrzucono do łazienki, gdzie prawdopodobnie też został zakatowany na śmierć. Działo się to w Sachsenhausen, 16 maja 1940 roku.

Czyżby czerwony ornat prymicjanta pośród innych ubranych w białe ornaty, byłby zapowiedzią jego męczeńskiej śmierci? – Uczestnik święceń.