Sługa Boży
o. Teodor Sąsała (1888–1940)

O. Sąsała urodził się 7 listopada 1888 roku w Szczepanowicach k/Opola. W 1903 roku wstąpił do gimnazjum misyjnego w Nysie. W 1910 roku rozpoczął nowicjat w St. Gabriel, a w 1914 roku otrzymał tamże święcenia kapłańskie. Przez kilka lat pracował w duszpasterstwie. Od młodości odznaczał się wybitnymi zdolnościami językowymi. W latach 1926–1929 studiował filologię romańską. Od 1929 roku był nauczycielem tego języka w gimnazjum misyjnym w Górnej Grupie. Był ogromnie lubiany przez wszystkich, a zwłaszcza przez uczniów. W październiku 1939 roku został internowany w Górnej Grupie. 5 lutego 1940 został wraz z innymi poprzez Gdańsk przetransportowany do obozu koncentracyjnego w Stutthofie, a na początku kwietnia do Sachsenhausen. Zmarł z wyczerpania jako pierwszy werbista-obozowiec 25 kwietnia 1940 roku.

Do gorliwości misyjnej można wychować – T.S.
Zmarł bez skargi, zupełnie spokojnie, bo wierzył w Boga – świadek.