Sługa Boży
kleryk Jan Włoch (1914-1940)

Urodził się 27 sierpnia 1914 r. w Pączowie, diecezja chełmińska, w rodzinie Franciszka i Anny. W 1928 r. wstąpił do Niższego Seminarium Misyjnego Księży Werbistów w Górnej Grupie, po którego ukończeniu w 1937 r. rozpoczyna nowicjat w Chludowie. Osadzony w obozie Dachau i Gussen. Zmarł z wycieńczenia w Gussen 21 września 1940 r.