Sługa Boży
nowicjusz kleryk Jan Wojtkowiak (1917-1940)

Urodził się w Bruczkowie 18 grudnia 1917 r., w rodzinie Józefa i Agnieszki. 5 października 1933 r. wstąpił do Niższego Seminarium Misyjnego Księży Werbistów w Bruczkowie, po ukończeniu którego w 1939 r. rozpoczął nowicjat w Chludowie. Aresztowany i osadzony w Dachau, a następnie Gussen. Zmarł w Gussen z wycieńczenia i chorób 25 grudnia 1940 r.