o. Wincenty Danch

urodzony: 05. 04. 1876r.

święcenia kapłańskie: 1903r.

zmarł: 20. 08. 1951r. - pochowany w Nysie

 

Ur.     5.4.1876     Zabrze-Zaborz, diec. opolska
W.     5.10.1895   Steyl
O.      2.2.1899     St. Gabriel
1.pr.  27.1.1900   St. Gabriel
W.pr. 11.10.1902 St. Gabriel
Święc.1.5.1903    St. Gabriel
+       28.8.1951   Racibórz

W 1895 r. wstąpił do Steyl mając prawdopodobnie już za sobą 2-3 klasy gimnazjum. Od 1899 r. rozpoczął studia filozoficzne i teologiczne w St. Gabriel. W 1903 r. przeniesiony do Nysy, staje się szybko znanym na Górnym Śląsku kaznodzieją i rekolekcjonistą. Istnieją informacje, że był wikariuszem w Pszowie. Jego nazwisko jest potwierdzone w tamtejszej księdze chrztów za okres: 11.6.1906 - 13.2.1910 r. Doradzał i pomagał przy usytuowaniu kalwarii pszowskiej. Wykładał także matematykę w Nysie. W 1922 r. objął funkcję kapelana Sióstr Służebniczek Ducha Świętego w Raciborzu i domu rekolekcyjnego, który co dopiero rozpoczynał swą działalność. W 1927 r. powołany na urząd rektora placówki w Bytomiu przy ul. Krakowskiej 13 czynił starania o uzyskanie działki pod nowy klasztor i ewentualną parafie w Bytomiu. Zaprosił do Bytomia bpa Buddenbrocka i o. W. Schmidta. W 1933 r. przeszedł do Polskiej prowincji i osiadł w Rybniku. Przejął urząd prokuratora domowego, spowiednika i spirytuała braci, głosił konferencje dla księży dekanatu rybnickiego. W lutym 1940 r. z chwilą rozproszenia się wszystkich mieszkańców Domu rybnickiego poszukał sobie kapelanie u Sióstr Służebniczek NMP w Nieznaszynie koło Koźla, gdzie przebywał 10 lat. W 1950 r. w wieku 74 lat, schorzały, ale umysłowo wciąż rześki, przeszedł na kapelana sióstr do Raciborza. Po roku zmarł. Zamieszczony w "Arnoldus" nekrolog ukazuje piękno ostatnich dni kapłana na ziemi. On sam był gorliwym kapłanem i misjonarzem, sumiennym zakonnikiem, dobrym organizatorem i niestrudzonym pracownikiem, oddanym całą duszą zgromadzeniu. Pochowany został na cmentarzu w Nysie.


Zaczerpnięte: NURT nr 35. 1985 r. str 114.