o. Alfred Wlotzka

urodzony: 09. 12. 1879 r.

święcenia kapłańskie w roku 1906.

zmarł: 06. 04. 1939 r. - (60 lat) - pochowany w Nysie