o. Bruno Hagspiel

Ur.       14.11.1885      Krasnołęka, diec. warmińska
W.       2.10.1899        Nysa
0.         11.9.1905        St.  Gabriel
l.pr.      31.10.1906     St. Gabriel
W.pr.   1.11.1909        St.  Gabriel
Święc.  6.2.1910          St.  Gabriel
+         15.2.1961        Erie

13 maja 1910 r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych /Techny/. Szybko stał się znanym duszpasterzem zakonników, rekolekcjonistą i pisarzem. Umiejąc po polsku, czego nauczył się od swej matki Anny z domu Lewkowicz,  już w 1911 r., wydał w Stanach Zjednoczonych pierwszy werbistowski polski kalendarz o objętości 127  stron, w nakładzie 20 tyś.  egzemplarzy.  Poza tyta spełniał funkcję prefekta i zaznajamiał społeczeństwo z ideą misyjną. W 1919 r. powołał do życia "The Little Missionary"  /50 tyś.  nakładu/.  1921-23 towa­rzyszył generałowi,  o.   Gierowi,  w jego wizytacjach w Chi­nach, Japonii, Australii, Filipinach i N. Gwinei.  O podró­ży   tej napisał 5 tomowe dzieło:  "Along the Mission Trail". 1925-28 rektor Domu" w Techny, 1928-34 prowincjał /w 1932 r. brał udział w kapitule generalnej/.  1934-43 prokurator misyjny w Techny  i promotor "Catholic Student's Mission Crusade".  Następne lata wyrwały go z Techny,  z którym był serdecznie  związan. Itak:  1943-49 przełożony w Island Creek,  1949-50 rektor powstającego Domu w Granby /Kanada/, 1950-61   związany z Girard, gdzie  ostatnie  lata poświęcał wyłącznie głoszeniu rekolekcji i uprawianiu pisarstwa ascetycznego. Tam też zmarł.  Polskę odwiedził ok. 1930 r.