o. Józef Kozok

Ur.       3.9.1879          Bytom-Karb *, diec. opolska
W.       11.10.1900      Nysa
O.        6.9.1907          St. Gabriel
1.pr.     1.11.1908        St. Gabriel
W.pr.   8.9.1911          St. Gabriel
Święc.  29.9.1911        St.  Gabriel  
+          20.1.1966        Juiz de Fora

10 września 1912 r. przybył do Brazylii i rozpoczął naukę jęz. portugalskiego.  Przez rok pełnił funkcję wikariusza w duszpasterstwie Polaków w Kurytybie. W latach 1914-1917 pracował w Ponta Grossie. Na okres jednego roku powołany został do kolegium w Belo Horizonte w  charakterze nauczyciała. Od 1918-1921 r. pracował duszpastersko wśród Polaków w Teresina, Kurytybie,  Palmeirze i w Murici W tej ostatniej  kolonii od lipca 1920 do maja 1921. W 1921 r. opuścił Parane na stałe.  Przejął  obowiązki prokuratora kolegium w Juiz de Fora /1921-1923/.  Od 1923 r udzielał  się duszpastersko w Rió de Janeiro i załatwiał sprawy  Zgromadzenia u centralnych władz pańatwowych. W latach 1926-1952 pełnił  zadanie kapelana szpitala św. Fraaciszka de Paula w Rio de Janeiro. Od roku 1952-1959, udzielał się w pracy parafialnej w dzielnicy Laranjeiras. W marcu 1959 r. powrócił jako emeryt do głównego domu werbistów w Juiz de Fora.  Zmarł 21.1.1966 r.,  został pochowany na cmentarzu miejskim. Na próbę nawiązania kontaktu placówki dyplomatycznej R.P.  nie   odpowiadał.
__________________

*/ Właściwe miejsce urodzenia:  Werpie.  Taka miejscowość  -zdanie a o. Łysika -  istniała w  byłej  diec.wrocławskiej jedynie na teranie parafii Karb,   dziś dzielnicy  Bytomia.

Za: NURT SVD. Nr 35. 1985 r. str. 362