o. Jan Gabriel

urodzony: 25. 06. 1890 r.

święcenia kapłańskie: 29. 09. 1913 r.

zmarł: 17. 05. 1973 r. - pochowany w Bytomiu

Ur.       25.6.1890        Dobrzeń Wielki, diec. opolska
W.       4.10.1902        Nysa
O.        12.9.1909        St. Gabriel
l.pr.      12.9.1910        St. Gabriel
W.pr.   8.9.1913         St. Gabriel
Święc. 28.9.1913        St. Gabriel
+          17.5.1973        Zbrosławice

Skierowanie misyjne otrzymał do Chile. Wyjazdowi przeszkodził wybuch. 1. wojny światowej, został wykładowcą w St. Wendel i udzielał jęz. niemieckiego, łaciny i religii. Pracował tez między Polakami. W 1917 r.  zaciągnięty do pruskiej armii,  dostał się do Wilna i  okolic. Mimo zakończenia wojny nie mógł wrócić do klasztoru, ponieważ pełniąc obowiązki kapelana należał jeszcze w styczniu 1920 r. do tzw.  "żelaznej dywizji". W kwietniu/maju 1920 r.  był  już w Bytomiu  i stał się współpracownikiem o. Szajcy.  Pisał artykuły,  głosił kazania i  rekolekcje,  zakładał kongregacje mariańskie. W 1923 r.  obarczyła go kuria wrocławska funkcją kierownika "Dzieła Miłosierdzia chrześcijańskiego"  na diecezję wrocławską dla ludności mówiącej   językiem polskim.  W czasie 1935-38 piastował w Bytomiu urząd rektora. W dniu 18 listopada 1938 r.  został aresztowany razem z o. Walterem i 12 marca 1939 r.  zwolniony.  Opuścił Bytom i przez rok przebywał w Belgii, w Montenau,   jako misjonarz ludowy. W latach 1940-45 przebywał w Nysie i przez dwa lata piastował tu urząd spirytuała Braci. W 1945 r. był  już w Bytomiu,  gdzie  od 1946 pełnił obowiązki  rektora Domu. W 1948 r.  był rektorem Domu w Rybniku /do 1951/. W listopadzie 1952 r.  wrócił do Bytomia, głosił kazania, rekolekcje,  zastępował księży,  był kapelanem sióstr w Zbrosławicach,  ale gdy  tamtejszy wikariusz, ks. Szdzuy  zachorował i leczył  się u sióstr,   to o. Gabriel na pół  roku 1953/54 pojechał do Rybnika.  W 1956-57 r.  pomagał w Kup i był kapelanem szpitala. W czasie 1957-60 był kapelanem sióstr w Raciborzu. W latach 1960-63 był rektorem| Domu w Rybniku. Nadal pracował na ambonie mimo swoich 70 lat. Od 1963-66 był kapelanem sióstr Służebniczek NMP w Zborowskim a od 1966-73 przez ostatnie 7 lat, kapelanem w Zbrosławicach pod Bytomiem u sióstr boromeuszek w zakładzie „Caritas”. Zmarł 17.5.1973 r. Spoczywa na cmentarzu w Bytomiu. Wzorowy i obowiązkowy zakonnik.
Za: NURT SVD. Nr 35. 1985 r. str 161.