o. Antoni Kołodziej

Ur.       9.6.1887          Lubnów, diec. opolska
W.       8.4.1902          Steyl
O.        12.9.1909        St. Gabriel
l.pr.      12.9.1910        St. Gabriel
W.pr.   8.9.1913          St. Gabriel
Święc.  28.9.1913        St. Gabriel
+          17.5.1975        Los Angeles /Hollywood/

W latach 1915-1919  terenem jego działalności Kapłańskiej były Altengrabow i okolice Magdeburga.  Tam bowiem jako kapelan wojskowy  obsługiwał jeńców wojennych, pracujących przeważnie w przemyśle zbrojeniowym.  Wśród nich było ok. 20 tyś.  Francuzów,  2 tyś.  Rosjan,   tyleż  samo Włochów i Polaków. W lutym 1919 r. wrócił do Steyl. Skierowany w 1919 r. do Driburg,  przejął obowiązki wykładowcy  jęz.  greckiego,   łacińskiego i  francuskiego.  15 września 1920 r. odjechał z Rotterdamu,  udając się do Girard /USA/ blisko jeziora Erie. Tam udzielał jęz. angielskiego, oddawał się pracy duszpasterskiej  i studiował na uniwersytecie Notre Dame i Harvard. W 1926 r. uzyskał obywatelstwo amerykańskie. W 1928 r. został przeniesiony do Duxburg,  pełnił obowiązki przełożonego domu w seminarium św. Franciszka Ksawerego w Miramar. W 1929 r. wrócił do Europy i skierowano go do Polski. W Górnej Grupie przejął obowiązki nauczyciela jęz. łacińskiego i greckiego. Od 1931 r. wykładał jęz, łaciński w Bruczkowle, w seminarium dla starszych powołań. Nie czu­jąc się w warunkach polskich dobrze, poprosił o inny przydział pracy. W 1933 r. przydzielono mu obowiązki wykładowcy egzegezy w Manili i Vigan na Filipinach. W czasie wojny. /1941-45/ był więziony przez Japończyków.   Oddawał  się rów­nież pracy  duszpasterskiej.  W wieku 72 lat opuścił Filipi­ny  /29.9.1959/ i  osiadł w Kalifornii w Riverside,  nadal wykładając w seminarium. Dużo chorował i od stycznia 1963 przyjął obowiązki kapelana szpitala Santa Teresita w Los Angeles, a nawet dojeżdżał do polskiej parafii Enrie. Wśród jego uczniów jest 11 biskupów.  Od 1967 r. objął pracę w Manor.  Chorował na serce  i zmarł w Manor, Holly­wood.
Za: NURT SVD. Nr 35. 1985 r. str. 329