o. Alojzy Lazar

urodzony: 22. 06. 1892 rok

święcenia kapłańskie: 15. 05. 1921 rok

zmarł: 29. 07. 1950 r. - pochowany w Nysie