o. Franciszek Schallwig

urodzony: 10. 12. 1893 r.

święcenia kapłańskie otrzymał w dniu 28. 01. 1923 roku.

zmarł: 13. 08. 1932 r. - pochowany w Nysie.