o. Janoszka Karol

Ur.       9.9.1901          Pawłów, diec. katowicka
W.       20.4.1914        Nysa
0.         8.9.1921          St .Gabriel
l.pr.      29.8.1922        St. Gabriel
W.pr.   8.9.1927          St. Gabriel
Święc.  17.5.1928        St. Gabriel

Jako pierwszy z uczniów naszego zakonnego gimnazjum św. Krzyża w Nysie zdobył 24.6.1921  r. eksternistyczną maturę państwową we Wrocławiu, co było m.in. powodem, że gimnzjum św. Krzyża uzyskało w 1925 r. prawa państwowe. W latach 1921 - 28 odbył nowicjat i studia teologiczne w St. Gabriel. W okresie od 1928-30 był wykładowcą jęz.  greckiego i geografii  w św. Krzyżu.  Od 8.11.1930 do 33 r. pełnił funkcję wikariusza przy werbistowskiej kuracji Ducha Świętego w Berlinie. Z tego tytułu udzielił 18 godzin z katechezy w gimnazjum i zarazem był duszpasterzem grup młodzieżowych zrzeszonych w "Quickborn i Heliand". 1933-58 na życzenie kard. Bertrama,  aby  zgromadzenie stawiło do dyspozycji duszpasterza-utrakwistę dla głuchoniemych, rada prowincjalna wytypowała o.  Janoszkę, który 8.9.1933 r. przybył do Bytomia. Powierzono mu duszpasterstwo głuchoniemych w mieście, a tydzień później  na cały powiat  bytomski.   Zaraz na początku wziął udział w miesięcznym kursie dla głuchoniemych w Raciborzy u ks. dr Zillmanna. Poza  tym pomagał w pracy duszpasterskiej  i  rekolekcyjnej. W 1936 r. prowadził pierwszą dużą pielgrzymkę głuchoniemych (600 osób) na Górę św. Anny. Ośrodkiem pracy dla głuchoniemych był szpital Ducha Świętego przy   ul.  Krakowskiej.   Za rektoratu o. Hulmeiera był ekonomem Domu (przy  ul.  Krakowskiej)  i przystąpił do budowy placówki werbistowskiej  na wzgórzu św. Małgorzaty.  Jego dziełem jest dzisiejszy Dom. W 1957 r. przejął kapelanię sióstr w Leśnicy,  stamtąd 1 października 1958 r. wyjechał do Niemiec Zachodnich. Przez 4 następne miesiące pracował jako kapelan szpitala w Kolonii, a od lutego 1939 r. dołączył do grupy misjonarzy ludowych w Bottrup. Od 1961 r. był samodzielnym duszpasterzem w Neuenkirchen/St. Arnold, liczącym 11.000 mieszkańców. Samo osiedle St. Arnold z chwilą objęcia duszpasterstwa liczyło 1350 katolików, zaś w 1978 r.: 2600 katolików i 400 protestantów. Dokończył budowy kościoła, uporządkował plac przykościelny, zbudował plebanię, przedszkola, dwukrotnie powiększał cmentarz, na którym postawił także nową kapliczkę, przeprowadził remont dachu kościelnego i otynkowanie murów. Zbudował dom parafialny. Złoty jubileusz kapłaństwa obchodził m. in. w Bytomiu na Małgorzatce w dniu 25.6.1978 r.
Za: NURT SVD. Nr 35. 1985 r. str 252