o. Ryszard Kalisz

KALISZ  vel  KALIŚ  RYSZARD

Ur.       3.4.1901          Pszczyna, diec. Katowicka
W.       20.4.1914        Nysa
0.         8.9.1921          St.  Gabriel
l.pr.      29.8.1922        St.  Gabriel
W.pr.   8.9.1927          St. Gabriel
Święc.  17.5.1928        St. Gabriel
+                  1981        ĆSRS

W 1928 r. skierowany został do regii słowackiej. Przez pewien czas /do r.1938/ przebywał w Nitrze. Od 1938 r. pełnił obowiązki mistrza nowicjatu braci w Stavniku. Po wojnie pracował jako kapelan sióstr w Jindrichovicach pod Szurkiem.  Na krótko /28-29.10.71/ odwiedził Nyse.  Od 1976r. zamieszkał w Vidim /okr.  Melnik/ w domu starców.  23.4.1977
uczestniczył w święceniach kapłańskich w Pieniężnie.
Zmarł w 80 roku życia.
Za: NURT SVD. Nr 35. 1985 r. str 279.