o. Alojzy Przesang

urodzony: 10. 11. 1898 rok

święcenia kapłańskie: 1928 rok

P r z e s a n g Alojzy, ur. 10.11.1898 r. w miejscowości Piaseczna (diec. katowicka). Wstąpił de werbistów w Nysie w 1913 r. Święcenia otrzymał w Sankt Gabriel w 1928 r. Do Brazylii wyjechał w 1928 r. Przez krótki czas pracował w duszpasterstwie w Kurytybie i w Palmeira. Zasadniczo zatrudniony był w Niższym Seminarium SVD w Sitio (António Carlos) w stanie Minas Gerais. Uczy po dziś dzień łaciny, poprzednio uczył greki. Reżyseruje także przedstawienia teatralne. Od 1932 r. do nacjonalizacji (1938) udzielał lekcji języka polskiego obowiązkowo dla uczniów pochodzących z rodzin polskich i dla chętnych. Przez kilka kadencji był rektorem seminarium.

Zaczerpnięte: Tadeusz Dworecki SVD. „Zmagania Polonijne w Brazylii”, Tom I, Polscy Werbiści 1900 – 1978. Akademia Teologii Katolickiej. Warszawa 1980. str 739.