o. Alfons Górny

Ur.       26.12.1912      Wielkie Radowisko, diec. chełmińska
W.       19.09.1925      Górna Grupa
O.        11.10.1933      St. Gabriel
l.pr.      08.06.1935      St. Gabriel
W.pr.   08.09.1938      St. Gabriel
Święc.  24.08.1939      St. Gabriel

W latach 1933-39 odbył nowicjat i studia w St. Gabriel. 1939-49 zbliżająca się wojna zmusiła polskich kleryków do szukania schronienia w Holandii. Pracował w Holandii i Belgii wśród Polaków,  a potem przeszedł do pracy w obozach "dipisów" /osób wysiedlonych/ w Bremie. W 1949 r. urządził pielgrzymkę Polaków do Rzymu. 1949-52 wyjazd do Argentyny, pobyt w Kolegium Guadalupe pod Buenos Aires, pracował w Valentin Alsina, następnie w Kolegium Mansilla w Buenos Aires. W 1963 r. przeniósł się do USA, należał do Domu w Techny i pracował w dystrykcie Chicago. Był tam jeszcze w 1980 r.


za: NURT SVD. Nr 35. 1985 r. str 202.