o. Bronisław Cherek

urodzony: 1914 r.

Święcenia dnia: 24. 08. 1940 w Rzymie

  

Ur.       25.5.1914        Smolniki, diec.  chełmińska
W.       10.9.1926        Górna Grupa
O.        12.9.1934        St. Gabriel
1.pr.     1.5.1936          St. Gabriel
W.pr.   28.5.1939        Rzym
Święc.  24.8.1940        Rzym


W latach 1926-34 studia gimnazjalne odbył w Górnej Grupie. Należał do ostatniego rocznika, który pojechał do nowicjatu za granicę. W okresie 1934-37 odbył nowicjat i studia  filozoficzne w St. Gabriel, następnie (1937-40) studia teologiczne w Rzymie. Skierowany do pracy w Brazylii. We wrześniu 1940 r. opuścił Rzym, a 29.11.1941 przybył do Brazylii. W okresie 1944-52 pracował jako profesor w Santo Amaro pod Sao Paulo, gdzie wykładał filozofię, historię kościoła, misjologię oraz języki obce. Pomagał na parafii Iguape.
"Leży ono oddalone od Sao Paulo o jakieś 100 km,  a więc nie całą godzinę jazdy samolotem. Autobusem robi się ogromne koło, przeszło 300 km. Wyjeżdża się rano o szóstej i powinno się być na miejscu o szóstej wieczorem, ale zazwyczaj przyjeżdża się o ósmej, dziesiątej, dwunastej albo następnego dnia, bo drogi liche, zwłaszcza w porze deszczowej" /JKSB/.
Z czasem praca duszpasterska pochłonęła go coraz bardziej stał się dodatkowo proboszczem organizującej się parafii Słowa Bożego w biednej dzielnicy w Sao Paulo. Jednak administracja finansowa pozostawiała sporo do życzenia. Prowincjał powierzył mu przeto funkcję misjonarza ludowego i przeniósł go do Rio Grande do Sul i Parany. Dużo też czasu poświęcał pracy wśród Polaków. W 1952 r. przeniesiony został do Portugalii, gdzie przed rokiem powołano nową regię zgromadzenia: hisapańsko-portugalską. Rozpoczął pracę jako profesor niższego seminarium w Costa-Guimaraes, pełniąc zarazem obowiązek wicerektora przy o.L. Pfadzie, 79. letnim rektorze. Liczył wtedy 38 lat. W roku następnym objął obowiązki prefekta uczniów misyjnych, których w 1953 r. było 74. Ze zgromadzenia wystąpił 13.7.1955 r. w Tortozendo. Eksklaustrowany, wrócił do Brazylii, pracował w diec. Santos, m.in. w Ilha Bela (l959), ciesząc się tam wielkim wzięciem. Jedną z ulic nazwano jego imieniem. Na skutek nieporozumienia z władzami świeckimi przeszedł w 1962 do archidiecezji Sao Psulo, do której został inkardynowany. Odznaczony został Orderem Kawalerskim Odrodzenie Polski. Piniężno odwiedził w 1972 r.


Za: NURT SVD. Nr 35. 1985 r. str 91.