O. Franciszek Jażdżewski

urodzony: 04. 04. 1914 r.

święcenia kapłańskie: 29. 06. 1941 r.

zmarł: 13. 05. 1987 r. - pochowany w Nysie

  

Ur.       4.4.1914          Drzewicz, diec. Chełmińska
W.        1.9.1928          Górna Grupa
0.         15.9.1935        Chludowo
l.pr.      16.7.1937        Chludowo
W.pr.   22.5.1941        Helvoirt
Święc.  29.6.1941        Helvoirt

W 1928 r. rozpoczął naukę w gimnazjum, którą uwieńczył w 1935 r. maturą w Górnej Grupie. W 1935 r. nowicjat i 1. rok filozofii w Chludowie, 1937-39 pobyt w St.  Gabriel i dalsze studia filozoficzno-teologiczne. W 1939 r.  wyjechał z polskimi klerykami do Holandii (Steyl, Teteringan, Helvoirt), gdzie ukończył studia teologiczne. W czasie 1942-44 odbył kurs duszpastersko-misjologiczny w Holandii.  1944-47 praca duszpasterska  w Belgii wśród polskich górników i powrót do Polski (styczeń 947 r. w towarzystwie o. Kulskiego via Praga Czeska). 1947-48 wykłady z teologii moralnej w Chludowie dla pierwszych powojennych kleryków, pomoc duszpasterska w Biedrusku. 1948-55 prefekt kleryków w Pieniężnie (l rok, wykładowca teologii moralnej, duszpasterz Radziejewa /1948-49/ i Plut /1949-54/,  radca prowincjalny /1948-51/ zegarmistrz dla okolicznej ludności w pierwszym okresie po wojnie. 1955-57 wykładowca filozofii w Nysie dla kursów przebywających tam zastępczo od 1952 r. W latach 1957-59 wykładowca jezyka łacińskiego,  hebrajskiego i filozofii w Pieniężnie. 1959-64 dyrektor kursu pastoralnego i misjonarz ludowy w Bytomiu.  1964-72 misjonarz ludowy i konferencjonista w Rybniku. Od grudnia 1972 r. misjonarz ludowy i konferencjonista w Nysie. W 1980 r. obsługiwał ponad 14 placówek sióstr zakonnych, od 1981 r. uczył w Nysie kleryków jęz. niemieckiego,  francuskiego i angielskiego. Budowniczy ruchomej  szopki i drogi krzyżowej,  autor licznych łacińskich wierszy, tłumacz literatury werbistowakiej, w tym Konstytucji na jęz. polski w 1950 r.
Za: NURT SVD. Nr 35. 1985 r. str 255.