O. Władysław Kotowski SVD

urodzony: 24. 06. 1908 r.

święcenia kapłańskie: 29. 06. 1941 r.

zmarł: 05. 10. 1975 r. - pochowany w Bytomiu

Ur.       24.6.1908        Kłobuck,  diec. częstochowska
W.       31.8.1930        Bruczków
O.        15.9.1935        Chludowo
l.pr.      16.7.1937        Chludowo
W.pr.   22.5.1941        Helvoirt
Święc.  29.6.1941        Helvoirt
+          5.10.1975        Zbrosławice

Do gimnazum uczęszczał od 1930 r.  najpierw w Bruczkowie /maiąc 22 lata/,  a potem kontynuował je w Górnej  Grupie. Należał do tej grupy maturzystów, która jako pierwsza nowicjat odbyła w Polsce, w Chludowie /w 1935 r./. W Chludowie ukończył też 1.  rok filozofii pod kierunkiem o.Jana Chodzidły.  Dalsze studia filozoficzno-teologiczne kontynuował od 1937-1939 w St. Gabriel pod Wiedniem.  Na kilka dni przed wybuchem II wojny  światowej udał  się z całym swoim kursem do Holandii.  Początkowo zatrzymał  się na krótko w Steyl,  następnie  cały  rok w Teteringen, następne lata w  seminarium werbistów w Helvoirt.  Po ukończeniu studiów teologicznych i otrzymaniu święceń brał udział w różnych kursach celem pogłębienia wiedzy  /1942-1944/. W 1944 r.   powołany został do wojska w  randze kapitana. Obsługiwał różne placówki. W następnych latach /1945-1947/ znalazł  się na terenie Luksemburga i jako kapelan obsługiwał różne środowiska polonii przedwojennej  i powojennej. Przez ponad dwa lata przemawiał  jako kapelan w  radio Luksemburg,  występując  z pogadankami  religijnymi. Tu otrzymał skierowanie  na misje do Argentyny.  Przyjechał więc do Polski,  aby pożegnać się z rodziną i wrócił do Holandii, Na skutek nalegań o.  prowincjała Fr.Heruda wrócił w listopadzie  1947 r. do Polski.  Przez  jeden rok szkolny przebywał w Bruczkowie, /1947/48/ udzielając się jako wykładowca w niższym seminarium werbistowskim.  8 grudnia 1948 r. został przeniesiony do Bytomia jako misjonarz ludowy i dołączył do grupy misyjnej o.A. Chudoby i O.K. Lemanowicza. W związku z rozrostem niższego seminarium w Górnej Grupie przeniesiony został w 1950 r. na Pomorze, gdzie w niższym seminarium wykładał jęz. angielski, łaciński i historię. Po likwidacji niższych seminariów /1952/ objął parafię Klebark w diecezji warmińskiej. Tam przeprowadził remont wieży kościelnej, założył nową instalację elektryczną, na plebanii odrestaurował dach, wyłożył nowe podłogi, urządził instalację sanitarną, uporządkował cmentarz itp. W Seminarium Olsztyńskim przez okres jednego roku wykładał jęz. łaciński. Sprawował opiekę duchowną nad miejscowymi siostrami, był ojcem duchownym dekanatu i członkiem wydziału duszpasterskiego w Kurii olsztyńskiej. W 1965 r. przeniesiony został do Chludowa, na rekonwalescencję po wypadku samochodowym który miał miejsce w Klebarku. W 1966 r. przeniesiony został do Bytomia z dekretem "ad nutum rectoris". Wyjeżdżał czasem na misje ludowe i rekolekcje, odprawiał msze św. u sióstr w Bytomiu. Pracę tę zakończył w 1972 r. Od tego czasu zajął się intensywniej duszpasterstwem sióstr w okolicy. Jego ulubionym zajęciem w okresie pobytu w Bytomiu była praca w ogrodzie domowym. Po śmierci o.J. Gabriela przejął w 1973 r. funkcję kapelana sióstr boromeuszek w Zakładzie dla Dorosłych w Zbrosławicach. Pomagał też sporo w miejscowej parafii w Pyskowicach i okolicy. Został ojcem duchownym dekanatu i spowiednikiem zwyczajnym sióstr w Łagiewnikach i Miasteczku Śląskim. Zmarł na udar serca i jest pochowany w Bytomiu.
Za: NURT SVD. Nr 35. 1985 r. str 350