o. Franciszek Kaszubowski

Ur.       13.10.1911      Wielki Kack,  diec. Chełmińska
W.                 1934      Górna Grupa
0.         8.9.1936          Chludowo
l.pr.      17.7.1938        Chludowo
W.pr.   15.8.1942        Teteringen
Święc.  16.8.1942        Teteringen

Wstąpił do Górnej  Grupy w 1934 r.  mając lat 23.  Po zgłoszeniu się pracował przez jeden rok w Bruczkowie jako nauczy­ciel w niższym seminarium i uczył łaciny.  Nowicjat  i l.rok filozofii odbył w Chludowie /1936-38/ i po  złożeniu pierw­szych ślubów zakonnych wyjechał do Austrii,  następnie do St. Severin,  Fulrstenfeld na dalsze  studia filozoficzno-teologiczne.   W St. Severin ukończył  jedynie 2. rok filozofii i w 1939 r.  przeszedł do St.Gabriel. Musiał uchodzić razem z innymi Polakami do Holandii (25 sierpnia 1939 r.). Po krótkim pobycie w Steyl  studiował mimo wojny przez  jeden rok teologię w Teteringen /1939-40/.  Stamtąd przeniesiono go w 1940 r.  do Helvoirt, do  seminarium werbistowskiego. Tu ukończył teologię  i otrzymał święcenia kapłańskie.   Z braku właściwej pracy duszpasterskiej zapisał  się na studia uzupełniające,  trwające mniej więcej  do 1944 r.  W pracy duszpasterskiej dla Polonii nie   brał udziału,   ale   za to przejął funkcję kapelana sióstr służebniczek Ducha Świę­tego w Soosterberg /1944-47/. Po powrocie do kraju w 1947r. przeznaczono go do Nysy. W reaktywowanym niższym seminarium wykładał geografię i botanikę. Następnie znalazł się w Chludowie /25.8.48r./ gdzie otwarto niższe seminarium dla starszych powołań. Jednakże pożar Domu uniemożliwił dalszy w nim pobyt i razem z dwiema klasami wrócił 20.10.48 r. do Nysy. Wykładał geografię nadal i udzielał się także duszpastersko w okolicy. W 1950 r..przeniesiony został Górnej Grupy, wykładał w niższym seminarium jęz. Polski i geografię. Ze Zgromadzenia wystąpił 1.7.1950 r. i przeszedł do diecezji gdańskiej. Po 1957 r. porzucił kapłaństwo. Meszkał w Malborku, uczył jęz. niemieckiego.
Za: NURT SVD. Nr 35. 1985 r. str 304