o. Józef Gruener

urodzony: 23. 02. 1922 r.

święcenia: 04. 09. 1947 r.

zmarł: 04. 01. 1999 r. - przeżywszy 76 lat - pochowany w Pieniężnie

Ur.       23.02.1922      Leszczyny, diec. katowicka
W.       14.08.1934      Rybnik
O.        07.09.1940      Nysa
l.pr.      08.12.1941      St. Arnold
W.pr.   08.12.1946      St. Augustin
Święc. 14.09.1947      St. Augustin

Wybuch wojny w 1939 r. uniemożliwił mu zakończenie studiów gimnazjalnych. W 1940 r.  udało mu się rozpocząć nowicjat w niemieckiej prowincji,  w Nysie. 3 marca 1941 r. wyjechał z innymi do St. Gabriel. Wobec przejęcia Domu przez Gestapo, pojechali do St. Augustin, a gdy i ten został z początkiem lipca przez wojsko zajęty, znalazł się 
w St. Arnold. Dopiero po wojnie wrócił do St. Augustin. 1948 powrót do Polski i podjęcie wykładów w Górnej Grupie z jęz. łacińskiego i geografii; udzielał też religii. W 1951  r. przeniesiony do Nysy, objął stanowisko wiceprefekta wychowanków u boku o. J. Kiliana, wykładał łacinę i udzielał religii. 1952-53 pracował jako administrator parafii Nosków-Rusko, diec. poznańska.  Przeprowadzał  tam remonty:  dachu kościelnego i zabudowań gospodarczych,  postawił płoty i założył agregat na światło. 1953-56 wrócił do Nysy i pracował jako "ojciec wyjazdowy",  będąc w międzyczasie krótko wikariuszem w Sośnicy koło Gliwic /marzec-wrzesień 1955/ oraz kapelanem sióstr w Zbrosławicach.  1956-57 pomocnik o.  Łysika w parafii Nysa - Średnia Wieś, 1957-58 samodzielny duszpasterz w Zimnowodzie.  Tutaj udało mu się zakończyć budowę wieży kościelnej  oraz założyć napowietrzną sieć elektryczną. 1958-67 pracował w Trzebielinie,  diec.  koszalińsko-kołobrzeska. Do obsługi należała także kaplica w Dretyniu i 4 punkty katechetyczne. Przeprowadzał bieżące remonty i czynił potrzebne zakupy.  1967 duszpasterz w Henrykowie i Mingajnach, diec.  warmińska. W Henrykowie założył piec nawiewny, przeprowadził odbudowę parkanów i bram.  W Mingajnach remont kościoła,  urządzenie  salki katechetycznej t ogrodzenie   cmentarza.   Odremontował także kaplicę w Glebiskach, gdzie odprawił pierwszą po 100 latach mszę św.   Od 1970 r. został duszpasterzem w Zimnowodzie,  diec.  poznańska.   Zradiofonizował i wymalował kościół,  przeprowadził  remont plebanii,   założył 9 witraży  i napęd elektryczny na dzwony  oraz przeprowadził wiele innych prac.


Za: NURT SVD. Nr 35. 1985 r. str 213.