o. Władysław Karczyński

urodzony: 09. 05. 1921 r.

święcenia kapłańskie: 08. 07. 1951 r.

zmarł: 25. 08. 1981 r. - (60 lat) - pochowany w Gostyniu

Ur.       9.5.1921          Gostyń Wlkp., diec. poznańska
W.       28.8.1936        Bruczków
0.         8.9.1946          Chludowo
1.pr.     8.9.1948          Pieniężno
W.pr.   11.4.1951        Pieniężno
Swięc.  8.7.1951          Pieniężno
+          25.8.1981        Gostyń Wlkp.

W 1936 r. wstąpił do Bruczkowa jako uczeń misyjny. W 1938 r. przeszedł do Rybnika kontynuując naukę w gimnazjum misyjnym. W okresie wojny /1939-45/ pozostaje w domu rodzinnym bez właściwego zajęcia /do 1942/,  potem pracuje dorywczo jako malarz /1942-43/, a następnie zostaje pracownikiem przy urzędzie budowlanym magistratu w Gostyniu /do 1945/. W 1945 r.   zgłosił  się w Chludowie /od 2.8./,   studiuje filozofię  i odbywa 1.  rok nowicjatu /od 1946/. 2.  rok nowicjatu odbywa w Nysie i równocześnie uczęszcza na kurs wyrównawczy  z zakresu przedmiotów humanistycznych /1947-48/. W latach 1948-1952 przebywał w Pieniężnie na studium teologii. W 1953 r.  otrzymał przeznaczenie na "ojca wyjezdnego" w Nysie,  co mu jednak nie  odpowiadało.  /1953-54/ objął funkcję wikariusza /bez nominacji/ w Tolkowcu. /1954-56/ w Pieniężnie prowadził lektorat   jęz.  greckiego, w następnym roku /1955-1956/ był bez etatu. W Górnej Grupie /1956-57/ przejął funkcję wikariusza w parafii zakonnej po o.  Trafasie. W Tolkowcu /1957-58/ pracował  jako wikariusz. W Płoskini /1958-68/ pełnił funkcję administratora parafii. W Pienięźnie /1968-69/ korzystał z urlopu zdrowotnego, następnie  od r.1969-1974 przejął duszpasterstwo parafii św. Piotra i Pawła, m.in.  przeprowadził kapitalny remont plebanii, wokół kościoła wyłożył chodniki betonowe,  założył nowy parkan, rozpoczął budowę drugiej salki katechetycznej. Od 1974 r. przeszedł do Bruczkowa,  był formalnym wikariuszem Cerekwicy; na nowo urządził zakrystię i mieszkanie księdza, w kaplicy postawił ołtarz soborowy.   8.XII.1979  r.  urządził  odpust połączony  z  jubileuszem 100-lecia istnienia kaplicy.  Przy  okazji poświęcono tablicę pamiątkową z napisem:"1929  - 1979 w 50 rocznicę działalności wychowawczo-duszpasterakiej Misjonarzy Werbistów w Bruczkowie - Fundacji Wandy Koczorowskiej". Zmarł na wylew krwi 25.8.1981 r.
za: nurt svd. nr 35. 1985 r. str 295.