o. Bernard Wodecki

urodzony: 18. 11. 1922 r.

święcenia kapłańskie: 08. 07. 1951 r.

zmarł: 13. 07. 2008 r. - (86 lat) - pochowany w

 

+ O. Bernard Wodecki, SVD (1922-2008)

 Świętej pamięci Bernard Wodecki przyszedł na świat dnia 18 listopada 1922 r. w Łaziskach Rybnickich, parafia Godów w diecezji katowickiej. Ojciec Franciszek i matka Wiktoria mieli dwanaścioro dzieci (6 córek i 6 synów).

Ochrzczony został 23 listopada 1922 r. w kościele pod Wezwaniem Wszystkich Świętych w rodzinnej miejscowości. Jak ś. p. o. Bernard sam wielokrotnie w swoich wspomnieniach podkreślał - w rodzinie panowała atmosfera żywej wiary i głębokiej religijności.

Po ukończeniu szkoły podstawowej w dniu 29 sierpnia 1936 r. rozpoczął naukę w Niższym Seminarium Misjonarzy Werbistów w Rybniku, którą przerwała jednak II wojna światowa.

Po zakończeniu wojny ponownie zgłosił się do werbistów. 8 września 1946 w Chludowie przywdział strój zakonny, a pierwsze śluby złożył 8 września 1948 r. w Pieniężnie.

Po ukończeniu studiów teologicznych, dnia 8 lipca 1951 r. w Pieniężnie, wraz dwoma innymi współbraćmi z rąk abp. Walentego Dymka, metropolity poznańskiego, otrzymał święcenia kapłańskie.

Jako neoprezbiter o. Bernard początkowo pełnił obowiązki wikariusza w parafii w Pieniężnie, ale w listopadzie tego samego roku, skierowany został do pracy dydaktyczno-wychowawczej w Niższym Seminarium w Nysie, gdzie nauczał łaciny.

Jednak w dniu 1 lipca 1952 r. władze komunistyczne zlikwidowały Niższe Seminarium. Po tym fakcie o. Bernard został skierowany na studia biblijne na ówczesny Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, które ukończył w 1956 r. doktoratem, już po usunięciu Wydziału Teologii z Uniwersytetu. Kolejny doktorat z misjologii obronił w 1978 r. na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

Dekretem prowincjała z dnia 28 stycznia 1956 r. został mianowany wykładowcą nauk biblijnych w Seminarium w Pieniężnie, którą to funkcję pełnił z przerwami do 2003 r. Prowadził wykłady z Starego i Nowego Testamentu, archeologii biblijnej, łaciny, języka hebrajskiego. Kierował również seminarium naukowym będąc promotorem ponad 50 prac seminaryjnych i magisterskich.

Od 1956 r. był członkiem zespołu tłumaczy Biblii Poznańskiej w której przetłumaczył m.in. Księgę Proroka Izajasza, Księgę Jeremiasza i Księgę Lamentacji, a z Nowego Testamentu: List św. Jakuba i Listy św. Piotra.

Oprócz seminarium w Pieniężnie wykładał również nauki biblijne i misjologię w wielu seminariach i ośrodkach akademickich, m.in.: Seminarium Misjonarzy Św. Rodziny w Bąblinie, w Seminarium w Elblągu i Olsztynie, Instytucie Kultury Chrześcijańskiej w Olsztynie, Centrum Formacji Misyjnej i w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, Pomezańskim Kolegium Teologicznym w Elblągu, Kwidzynie i Szczytnie.

O. Bernard Wodecki uczestniczył w wielu sympozjach naukowych w Polsce i na świecie, m.in.: Sympozjum Biblistów Polskich, International Organization for the Study of the Old Testament; Katholisches Bibelwerk, Colloquium Biblicum, i in.

Był porywającym kaznodzieją, płomiennym polemistą, autorem i tłumaczem wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych, a także książek z dziedziny biblistyki, misjologii (szczególnie dot. Kościoła w Chinach).

Zmarł w Krynicy Górskiej w niedzielę 13 lipca 2008 r., w godzinach przedpołudniowych - po odprawieniu Mszy św. 

(opracował E.K.)

 za: http://www.werbisci.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=240&Itemid=1