o. Leon Kałużyński

urodzony: 16. 02. 1925 r.

święcenia kapłańskie: 23. 08. 1953 r.

zmarł: 26. 05. 1986 r. - (61 lat) - pochowany w Paragwaju

Ur.       16.2.1925        Otorowo, diec. poznańska
W.       3.9.1947          Nysa
0.         13.11.1947      Nysa
l.pr.      8.9.1949          Pieniężno
W.pr.   8.9.1952          Pieniężno
Święc.  23.8.1953        Pieniężno

Po zdaniu matury w 1947 r. odbył nowicjat w Nysie. Po od­byciu nowicjatu przeniesiony został w 1948 r.  do Pienięż­na,  gdzie  odbył studia filozoficzno-teologiczne.  W 1954 r. podjął studia muzyczne w Poznaniu u sławnego dyrygenta i profesora, Stefana Stuligrosza, w klasie  fortepianu. Przez cały ten okres mieszkał w Chludowie. W 1956 r. przeniósł się do Lublina,  gdzie  nadal kontynuował studia w zakresie muzyki fortepianowej.  Wróciwszy w 1960 r.  do Pieniężna, wykładał w Seminarium zasady śpiewu gregoriańskiego,  łaci­nę, prowadził chór i orkiestrę. Przeprowadził remont  orga­nów seminaryjnych. W lutym 1961  r.   zdobył tytuł magistra. Następnie w 1964 r.   jako samodzielny wikariusz objął pracę duszpasterską w Tolkowcu, liczącym 980 wiernych wraz z kaplicą dojazdową w Białczynie. W 1967 r. zgłosił się na misje do Argentyny,   zatrzymał się w Rzymie, i 24.1.1970 r. bronił dysertacji na fakultecie teologicznym Sant Ansslmo pt. "Officium Defunctorum Romanum",   zyskując tytuł doktora teologii.   15 lutego 1970 r. wyjechał do Argentyny i w kolegium Rafael Calzada wykładał liturgię.  Ponadto objął opiekę duszpasterską nad polonią w wielkim Buenos Aires /3 kaplice/. Był  redaktorem 2-miesięcznika "Bóg i Ojczyzna",  Po rozwiązniu seminarium skutek wytworzonej  sytuacji posoborowej wyjechał w sierpniu 1972 r.  do Polski  na urlop.  Po powrocie  został w marcu 1975 r. przeniesiony do regli paragwajskiej, do Obligado;  po roku został wybrany  na rektora seminarium,  do którego należy  100 ha ziemi, 70 sztuk bydła i zatrudnionych na gospodarstwie 30 osób służby. Mimo nowego urzędu zatrzymał nadal wykł­ady na uniwersytecie w Encarnacion, wykłady w miejscowym kolegium i funkcję ekonoma domu. Do pomocy miał dwu podprefektów, m.in.  o.L. Tyrtanię, któremu podlegała opieka nad 70 uczniami niższego seminarium.  0. Kałużyński w niedziele udzielał się także duszpastersko w okolicznych kaplicach. Od stycznia 1978 r.  został proboszczem w Puerto Capitan Meza /130 km od Encarnacion/.   Od lipca do listopada 1978 r. przebywał w Polsce, obchodząc tu swój  jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich. W 1980 r.  znalazł się w parafii Jana Chrzciciela w Asunción.
Za: NURT SVD. Nr 35. 1985 r. str 286.