o. Kuś Gerard

Ur.       12.9.1907     Kończyce, diec. katowicka
W.        22.3.1922     St. Rupert
O.        24.10.1928    St. Augustin
1.pr.                 1.3.1930    St. Augustin
W.pr.       8.9.1934    St. Gabriel
Swięc.   29.4.1955    Nitra /Czechosłowacja/

Po krótkim pobycie w Bruczkowie przeniesiony został w 1936 r. do Rybnika. Tu przejął ekonomię domu /prawdopodobnie po o. Grycaanie/ i udzielał jęz. francuskiego. W roku szkolnym 1936/39 podprefektem uczniów. Był też likwidatorem spółki, której własność stanowił dom rybnicki /od 6. 6.1939/. Po wkroczeniu Niemców i zabraniu domu mieszkał początkowo w domku obok "wilki", potem na rynku razem z o. Porwołem. Po likwidacji kaplicy zakonnej /w marcu 1940/ znalazł /wraz z o. Porwołem/ zajęcie u ks. prob. Urbana w Rydułtowach gdzie pracował od stycznia 1941 - lipca 1944 r. Następnie przejął obowiązki wikariusza w parafii św. Józefa w Katowicach. Formalnie ze Zgromadzenia wystąpił dopiero 1.7.1951 r. choć de facto po wojnie do zgromadzenia już nie wrócił. Pracował w diec. opolskiej i wrocławskie, ostatnio w Kowarach.
Nurt svd, 35/1985