o. Józef Grzesik

urodzony: 14. 11. 1930 r.

Święcenia dnia: 19 sierpnia 1956 - Pieniężno

                                 

Ur.       14.11.1930      Niedobczyce,  diec. katowicka
W.       02.09.1948      Pieniężno
O.        08.09.1948      Pieniężno
l.pr.      08.09.1950      Pieniężno
W.pr.   09.07.1955      Pieniężno
Święc.  19.08.1956      Pieniężno

W czasie 1957-58 był ekonomem Domu w Seminarium Misyjnym w Pieniężnie i duszpasterzem w Radziejewie. W r. 1958-60 przeniesiony do Chludowa, pełnił funkcję ekonoma domowego. Równocześnie uzyskał maturę  i podjął studia matematyczne na UAM w Poznaniu.  Od r.  1960-65 przebywał w Lublinie, gdzie kontynuował studia matematyki na UMCS, zaś w latach 1961-63 uczęszczał na pomaturalne studia ekonomiczne. Od 1963-64 był wykładowcą matematyki i nauki o Polsce i świecie współczesnym w Pieniężnie.  29.04.1964 został administra­torem w parafii Widuchowa (1964-67), diec.  szczecińsko-kamieńska, do której  należały  4 kościoły  filialne.  We wszystkich tych kościołach przeprowadzał remonty. W 1967 r. przekazał parafię księżom salwatorianom.  1967-72 objął funkcję admi­nistratora parafii Tolkowiec,  w diec.  warmińskiej. Tu odgrzybił jedną ścianę kościoła,  wymalował, przeprowadził rmont  zakrystii i plebanii.  1972-75 przeniesiony do Nysy, objął stanowisko rektora Domu,  ekonoma domowego i proboszcza parafii. Za jego urzędowania wsadzono w kościele podwójne  okna (żelazne). Od września 1975 r.   fungował wyłącznie jako proboszcz. 10 grudnia 1975 wyjechał do RFN,  gdzie pracował na różnycn placówkach, m.in. w Erbendorf, diec. Regensburg. 30 lipca 1979 r. został inkardynowany do diec. Regensburg.
Za; NURT SVD. Nr 35. 1985 r. str 220.