o. Alojzy Bajer

urodzony: 20. 05. 1930

święcenia kapłańskie: 07. 07. 1957

zmarł: 10. 04. 2007 w Laskowicach Pom. - pochowany w Górnej Grupie

0. Alojzy Bajer SVD (1930-2007)
O. Alojzy Bajer urodził się 21 maja 1930 r. w Syryni. Do Zgromadzenia Słowa Bożego wstąpił 10 stycznia 1946 r. w Bruczkowie. W latach 1949-1951 odbył nowicjat w Domu Misyjnym św. Wojciecha w Pieniężnie. 8 września 1951 r. złożył pierwszą profesję zakonną. W latach 1951-1957 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Misyjnym Seminarium Duchownym w Pieniężnie. Śluby wieczyste złożył 9 lutego 1957 r., a 7 lipca 1957 r. przyjął święcenia kapłańskie.
W latach 1958-1959 został wikariuszem w Płoskini w diecezji warmińskiej, u boku o. Władysława Karczyń-skiego. Opiece jego powierzono kościół filialny w Długoborze i Tolkowcu oraz 5 punktów katechetycznych, do których docierał motorowerem. W latach 1959-1961 był wikariuszem w Pieniężnie, w parafii św. Piotra i Pawła, gdzie proboszczem był o. Grzegorz Konkol. Lata 1961-1962 to praca wikariusza w Kłębowie, gdzie pomagał choremu proboszczowi. W 1962 r. został misjonarzem ludowym w Laskowicach, dokąd podobne skierowanie otrzymał jego brat, Józef. Pracowali przeważnie w diecezji katowickiej i opolskiej. W czerwcu tego roku przeniesiony został do Nysy i pełnił tę samą funkcję. W ramach tworzenia ośrodka misjonarzy ludowych w Bytomiu przeniesiony został w 1964 r. do Bytomia, gdzie przebywał do września 1984. Prócz pracy kaznodziejskiej przejął urząd referenta misyjnego (od 1967). W ramach tego urzędu odwiedzał rodziny misjonarzy, urządzał zjazdy, wyświetlał filmy i przeźrocza misyjne, rozsyłał materiały misyjne, organizował w parafiach wystawy misyjne. W latach 1969-1972 był radcą domowym. W 1972 r. uległ wypadkowi samochodowemu.
19 października 1975 r. brał udział w beatyfikacji o. Arnolda Janssena i o. Józefa Freinademetza. Jego prace jako misjonarza ludowego w latach 1962-1981 obejmują: 204 misje, 139 rekolekcji i 64 peregrynacji (związanych z obchodami millennium Polski) oraz tysiące spowiedzi. W stosunkowo krótkim czasie (wrzesień 1984 - lipiec 1985) miał dwa zawały serca. Od stycznia do maja 1985 r. brał udział w kursie odnowy (tercjatu) w Nemi. Od maja 1985 r. do lutego 1986 r. pełnił posługę kapelana Sióstr Służebnic Ducha Świętego w Raciborzu, a następnie do sierpnia 1986 r. był spowiednikiem nowicjuszy w Domu Misyjnym św. Stanisława Kostki w Chludowie.
Od sierpnia 1986 r. do czerwca 1988 r. był kapelanem u sióstr boromeuszek w Świerklańcu, a następnie zamieszkał w Domu Misyjnym św. Małgorzaty w Bytomiu, gdzie do grudnia 1988 r. pracował jako misjonarz ludowy.
W styczniu 1989 r. został mianowany kapelanem polskich robotników w NRD, a w latach 1990-2001 był duszpasterzem Polskiej Misji Katolickiej w Chemnitz. W sierpniu 1994 r. w związku z pogarszającym się stanem zdrowia przeszedł operację wszczepienia by-passów.
W marcu 2001 r. został przeznaczony do Domu Misyjnego św. Arnolda Janssena w Laskowicach Pomorskich do prowadzenia rekolekcji zamkniętych oraz pracy rekolekcyjno- animacyjnej w parafiach. Od września 2004 r. pełnił funkcję referenta misyjnego, a od kwietnia 2006 r. także radcy - admonitora. Zasłabł nagle 6 kwietnia 2007 r. i został przewieziony do szpitala w Świeciu, gdzie zmarł 10 kwietnia 2007 r. Obrzędy pogrzebowe odbyły się w Laskowicach 13 kwietnia.

Alfons Labudda SVD
Za: „Misjonarz” nr 1/2008 str 33


BAJER ALOJZY

Ur. 21.5.1930 Syrynia, diec. katowicka
W. 10.1.1946 Bruczków
O. 8.9.1949 Pieniężno
l.pr. 8.9.1951 Pieniężno
W.pr. 9.2.1957 Pieniężno
Święć. 7.7.1957 Pieniężno
W latach 1958-59 wikariusz w Płoskini, diec. warmińska, u boku o. Wł. Karczyńskiego. Opiece jego powierzony był kościół filialny w Długoborze i Tolkowcu oraz 5 punktów katechetycznych, do których docierał motorowerem. W okresie 1959-61 wikariusz w Pienieżnie, w parafii Sw. Piotra i Pawła, u boku o. K. Konkola. Do parafii należały 3 kościoły filialne: Piotrowiec, Białczyn i Łajsy oraz 4 punkty katechetyczne. W okresie 1961-62 r. (od sierpnia do lutego) wikariusz w Kłębowie, gdzie pomagał choremu proboszczowi. Poza kościołem parafialnym mszę w niedzielę odprawiał jeszcze na dwu dalszych placówkach (Kraszewo i Kochanówka). Ponadto obsługiwał 4 punkty katechetyczne. W 1962 /od lutego/ misjonarz ludowy w Laskowicach, dokąd podobne skierowanie otrzymał brat jego, Józef. Pracowali przeważnie w diecezji katowickiej i opolskiej. W czerwcu tego roku przeniesiony został do Nysy, pełniąc tę samą funkcję co w Laskowicach. Od 8 maja do 2 września 1963 r. zastępował chorego wikariusza w parafii św. Henryka we Wrocławiu i wrócił do Nysy. W ramach tworzenia ośrodka misjonarzy ludowych w Bytomiu przeniesiony został w sierpniu 1964 r. do Bytomia, gdzie przebywa do dziś. Prócz pracy kaznodziejskiej przejął urząd referenta misyjnego (od 1967). W ramach tego urzędu odwiedzał rodziny misjonarzy, urządzał zjazdy, wyświetlał filmy i przeźrocza misyjne, rozsyłał materiały misyjne, organizował w parafiach wystawy misyjne. W latach 1969-72 radca domowy, 1972 r. uległ wypadkowi samochodowemu, w 1972 i 1979 odwiedził RFN. 19 X 1975 r. brał udział w beatyfikacji o. Arnolda Janssena i o. Józefa Freinademetza. Jego prace ja­ko misjonarza ludowego na przestrzeni lat 1962-1981 obejmują przeprowadzonych: 204 misje, 139 rekolekcji i 64 peregrynacje /związanych z obchodami millenium Polski/ oraz wysłuchanych 211.107 spowiedzi. W latach 1980-81 wyświetlił film "Pielgrzym" w 68 parafiach.

za: NURT svd, nr 35. 1985 r.O. Alojzy Bajer SVD (1930-2007)


Był gorliwym kapłanem oraz znanym i cenionym rekolekcjonistą. Pomimo problemów zdrowotnych służył swą kapłańską posługą w kraju i poza jego granicami.

Alojzy Bajer urodził się 21 maja 1930 r. w Syryni w górniczej rodzinie Pawła i Berty z domu Piela. Po ukoń-czeniu szkoły podstawowej w rodzin-nej miejscowości 10 stycznia 1946 r. wstąpił do Niższego Seminarium Księży Werbistów w Bruczkowie Wielkopolskim. W 1949 r. rozpoczął nowicjat zakonny w Domu św. Woj-ciecha w Pieniężnie, gdzie 8 wrze¬śnia 1951 r. złożył pierwszą profesję zakonną. W latach 1951-1957 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Mi-syjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie. Ślu¬by wieczyste złożył 9 lutego 1957 r., a 7 lipca tegoż roku przyjął święce¬nia kapłańskie. W latach 1958-1959 pracował jako wikariusz w parafii św. Katarzyny w Płoskini w diecezji warmińskiej. Opiece jego powierzo¬no kościół filialny w Długoborze i Tolkowcu oraz pięć punktów ka-techetycznych. W latach 1959-1961 był wikariuszem w parafii św. Piotra i Pawła w Pieniężnie. Lata 1961-1962 to praca wikariusza w parafii św. Małgorzaty w Kłębowie, gdzie pomagał choremu proboszczowie. W 1962 r. został oddelegowany jako misjonarz ludowy do Domu bł. Arnolda Janssena w Laskowicach Pomorskich, dokąd podobne skierowanie otrzymał jego brat Józef. Pracowali głównie w diecezji katowickiej i opolskiej. W czerwcu tegoż roku przeniesiony został do Domu św. Krzyża w Nysie, gdzie pełnił tę samą funkcję. W ramach tworzenia ośrodka misjonarzy ludowych w Domu św. Małgorzaty w Bytomiu w 1964 r. przeniesiony został do Bytomia, gdzie przebywał do września 1984 r. Oprócz pracy kaznodziejskiej przejął urząd referenta misyjnego. W ramach tego urzędu odwiedzał rodziny misjonarzy, organizował zjazdy, wyświetlał filmy i przeźrocza misyjne, rozsyłał materiały misyjne, przygotowywał w parafiach wystawy misyjne. Jego praca jako misjonarza ludowego w latach 1962-1981 to przeprowadzenie 204 misji i 139 rekolekcji oraz poprowadzenie 64 peregrynacji związanych z obchodami milenium Polski, a tak¬że tysiące spowiedzi. W stosunkowo krótkim czasie (wrzesień 1984 - lipiec 1985) miał dwa zawały serca. Od maja 1985 r. do lutego 1986 r. pełnił posługę kapelana Sióstr Służebnic Ducha Świętego w Raciborzu, a następnie do sierpnia 1986 r. był spowiednikiem nowicjuszy w Domu św. Stanisława Kostki w Chludowie. Od sierpnia 1986 r. do czerwca 1988 r. był kapelanem u sióstr boromeuszek w Świerklańcu, a następnie zamieszkał w Domu św. Małgorzaty w Bytomiu, gdzie do grudnia 1988 r. pracował jako misjonarz ludowy. W styczniu 1989 r. został mianowany kapelanem polskich robotników w NRD, a w latach 1990-2001 był duszpasterzem Polskiej Misji Katolickiej w Chemnitz (Karl Marx Stadt). W sierpniu 1994 r. w związku z pogarszającym się stanem zdrowia przeszedł operację wszczepienia by-passów. W marcu 2001 r. został przeznaczony do Domu św. Arnolda Janssena w Laskowicach Pomorskich do prowadzenia rekolekcji zamkniętych oraz pracy rekolekcyjno-animacyjnej w parafiach. Zasłabł 6 kwietnia 2007 r. i został przewieziony do szpitala w Świeciu, gdzie zmarł 10 kwietnia 2007 r. Spoczął na cmentarzu klasztornym przy Domu św. Józefa w Górnej Grupie.

opr.: O. Janusz Brzozowski SVD, Misjonarz 12/2014 str. 24-25.