o. Józef Kobielusz

 

urodzony: 10. 02. 1927 r.

święcenia kapłańskie: 07 lipca 1957 r. - Pieniężno

zmarł: 07. 02. 1976 r. - pochowany w Istebna

Ur.       10.2.1927        Istebna, diec. katowicka
W.       26.8.1946        Nysa
O.        8.9.1949          Pieniężno
l.pr.      8.9.1951          Pieniężno
W.pr.   9.2.1957          Pieniężno
Świec.  7.7.1957          Pieniężno
+          7.2.1976          Rybnik

Od 1958 r. pracował jako wikariusz u księdza diecezjalnego w Sztumie,  diec. warmińska. Po roku otrzymał przeniesienie do Iławy, również diec. warmińska, pracował jako wikariusz u boku ks. Genei /od 1959-1963/. Następnie przez dwa lata /1963-65/ pełnił funkcję wikariusza-pomocnika u boku o.J. Beslera w Popielowie pod Rybnikiem.  Nowa nominacja skierowała go w 1965 r.  na misjonarza ludowego do Bytomia. Przez cztery lata oddawał się kaznodziejstwu ludowemu.  Następnie przyjął nominację na rektora Domu w Bytomiu /1969-1975/. W tym czasia  zaprowadził i uzupełnił kronikę domową, wybrukował plac przed Domem,   zrobił schody  od strony oczyszczalni miejskiej,   zbudował garaż,  piwnicę,  salkę katechetyczną,  poszerzył bibliotekę,  przebudował kancelarię,  założył telefon domowy, umeblował kilka pokoi i  jadalnię itd. W 1975 r.  przyjął także  stanowisko dyrektora misjonarzy ludowych.  W 1974 r.   został przez Państwo odznaczony  orderem zasłużonych.   Z chwilą zakończenia kadencji rektora w Bytomiu w 1975 r.   objął stanowisko rektora w Rybniku.  Było to związane  ze  spraną budowy kościoła "Królowej Apostołów". Poczynił w tym kierunku pierwsze kroki,  związane z przygotowaniem planu kościoła i gromadzeniam pierwszego materiału.   Piastował  także urząd radcy prowiacjalnego /1975-76/. Zmarł w Rybniku na udar serca. Pochowany jest w miejscowości rodzinnej w Istebnej.
Za: NURT SVD. Nr 35. 1985 r. str 320.