o. Kazimierz Kornaś

Ur.       19.12.1932      Złota, diec. tarnowska
W.       26.8.1946        Bruczków
O.        8.9.1949          Pieniężno
l.pr.      8.9.1951          Pieniężno
W.pr.   9.2.1957          Pieniężno
Święc.  7.7.1957          Pieniężno

Pierwszą placówką duszpasterską, na której  się znalazł, po święceniach kapłańskich, był Popielów pod Rybnikiem /1958-1960/. Do pracy  duszpasterskiej wprowadzał go o.J. Besler.  Następnie pracował w diecezji opolskiej,  gdzie w parafii Nysa-Średnia Wieś pomagał od 1960-1961  o.Fr. Wardowskiemu.  23 lutego 1961  r. pożegnał Pieniężno i po wielu staraniach - również ze strony Chrześcijańskiego Stowarzynia Społecznego - wyjechał do Argentyny  razem z o.Ksawerem Soleckim.  Od 1961  r. pracował zasadniczo w Buenos Aires i okolicy w skupiskach polonijnych. W płd.-wsch. części Buenos Aires prowadził dla Polaków 4 szkółki sobotnie. W 1979 r. wystąpił ze Zgromadzenia.
Za: NURT SVD. Nr 35. 1985 r. str. 338