o. Czesław Osiecki

urodzony: 10.07.1932

święcenia kapłańskie: 07. 07. 1957 r.

pracuje w Indonezji

O. Czesław Osiecki - werbista (SVD), urodzony 10 lipca 1932 roku w Poznaniu. Jest jednym z „dziewięciu braci ministrantów". Ma też trzy siostry. Wyświęcony 7 lipca 1957 roku w Pieniężnie. Magisterium z anglistyki w 1965 roku w Łodzi. Na misjach w Indonezji (Flores) przebywa od 1965 roku. Publikacje - listy, wiersze, artykuły oraz książki: „Przeżycia i wrażenia misjonarza z wyspy Flores" (ATK - 1971), „Misjonarz na wyspie Flores" (ATK - 1982), „Słotne dni na Flores" (ATK -1986), „Słoneczne dni na Flores" (ATK) oraz opowiadania „Pod Krzyżem Południa", „Z Chrystusem na krzyżowej drodze" (1992), „Rozważania różańcowe" (1992). Pamiętnik 1985 - 86 (w czterech częściach): „Kur zapiał na Flores", „Wśród nocnej ciszy na Flores", „20 lat na Flores", „Z Flores do Polski". Pamięt­niki 1990 - 91: „Ćwierć wieku na Flores". Pamiętnik 1995 - 96 (w czterech częściach): „Z Flores na Wyspę Rajską...", „Odpust na Wyspie Rajskiej", „Wyspa Rajska, studnie i...", „Raj na Wyspie Rajskiej". Pamiętnik 2000 (w czterech częściach): „Ogród miłosierdzia na Flores", „Odpust w Ogrodzie Miłosierdzia na Flores", „Z Poznania do Ogrodu Miłosierdzia na Flores", „Flores - to Ogród Miłosierdzia?". Oraz religijne publikacje w języku indonezyjs­kim.
Niniejsza część Pamiętnika z roku 2005 - wydana w 2 tomach - opisuje życie codzienne w 40-tą rocznicę przybycia do Ogrodu Miłosierdzia na Flores.

Foto: Obchody złotego jubileuszu kapłaństwa O. Czesława w Indonezji.

 


Za wybitne zasługi w propagowaniu kultury polskiej i osiągnięcia w pracy misyjnej 3 polskich werbistów odznaczonych zostało najwyższymi odznaczeniami państwowymi.
Na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych RP, postanowieniem z dnia 24 sierpnia 2012 roku, Prezydent Bronisław Komorowski, odznaczył o. Czesława Osieckiego SVD, o. Tadeusza Piecha SVD i o. Stanisława Wyparło SVD  Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Wszyscy trzej ojcowie wyjechali na misje do Indonezji we wrześniu 1965 roku. O. Tadeusz Piech SVD wrócił na stałe do Polski latem 2012 roku. O. Czesław Osiecki SVD i o. Stanisław Wyparło SVD nadal pracują na wyspie Flores (Indonezja).
Order Odrodzenia Polski, ustanowiony w 1921 roku, nadawany jest za wybitne zasługi położone w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju, za szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej, za wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną, za wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami.
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski jest drugim, po Orderze Orła Białego, najwyższym polskim państwowym odznaczeniem cywilnym.
Jan Wróblewski SVD
za: http://www.werbisci.pl/


 

Ojciec Czesław jest autorem wielu książek i artykułów o tematyce misyjnej:

- "Złoty jubileusz i Boże miłosierdzie " - czasopismo "Misjonarz" nr 6/2008 str 31.