o. Jan Krawczyk

Ur.       24.9.1931        Zimnowoda,  diec. poznańska
W.       31.8.1948        Brutzków
O.        8.9.1951          Pieniężno
l.pr.      8.9.1953          Nysa
W.pr.   8.9.1958          Pieniężno
Święc.  1.2.1959          Pieniężno

Pierwsza placówka na której się znalazł po święceniach kapłańskich, była Nysa,  gdzie w 1959 r. objął obowiązki ekonoma domowego po o. Ambrożym Klundrze.  Udzielał  się chętnie duszpastersko dojeżdżając do pobliskiego Przełęku. Od 1961 r.  powierzono mu z ramienia Kurii w Opolu zarząd parafii Ścinawa na okres pół roku. W 1964 r. przeszedł całkowicie do pracy duszpasterskiej. Objął stanowisko wikariusza w Doboszowicach u o.  Babilasa,  z tym że ostatni okres pobytu mieszkał w parafii Niedźwiedź, którą powierzono o.  Babilasowi po wyjeździe tamtejszego proboszcza do Niemiec. W marcu 1966 r. przeszedł do parafii św.  Jana Chrzciciela w Nysie także na stanowisko wikariusza,  tym razem u boku o.  Jana Mazantowicza.  Z chwilą śmierci swego proboszcza /w grudniu 1967/ został mianowany na jego miejsce zarządcą parafii. Prócz zwyczajnej pracy duszpasterskiej czynił  zabiegi wokół utrzymania porządku przy kościele i plebani. Założył drogi betonowe przy kościele i plebani, założył krawężniki w ogrodzie warzywnym, uporządkował cmentarz grzebalny i odrestaurował oraz zaadaptował do użytku kaplicę-kostnicę. W kościele ufundował swemu poprzednikowi pamiątkową tablicę. Po dziewięcioletnim pobycie w Nysie  zamienił się z o.A.  Boniewiczem i przeniósł się 1975 r.  na parafię w Chludowie,  diec.  poznańska. W tym czaasie uporządkował księgi metrykalne w biurze parafialnym, uporządkował cmentarz grzebalny, park przykościelny i zasadzając 140 sztuk róż,  w ogrodzie warzywnym wykarczował stare  drzewa i posadził nowe,  w podwórzu przy plebanii wybudował  szopę na drzewo;  w kościele przeprowadził renowację wnętrza bocznego wejścia /okna i gabloty/ dokończył budowę organów, zradiofonizował kościół, założył nowa rzeźbione  stacje drogi krzyżowej oraz parkiet w prezbiterium, zakupił dużą puszkę do komunikantów i kielich mszalny, 5 ornatów gotyckich z ręcznym haftem, sztandar żałobny, dywan na prezbiterium /3,4 m/,  antypendia,  lichtarze /10/ i flakony. Założył  też nowe lampy w kościele /14 kinkietów na ścianach bocznych i 4 z sufitu/. Prócz tego postawił 70 m ogrodzenia przy kościele.
Za: NURT SVD. Nr 35. 1985 r. str 366.