o. Ernest Józef Krzywoń

urodzony: 03. 01. 1933 r.

święcenia kapłańskie: 01. 02. 1959 r. w Teteringen (Holandia)

 

 

Krzywoń Ernest Józef do Zgromadzenia Księży Werbistów wstępuje w Nysie dnia 02. 09 1947 roku.

Nowicjat w Pieniężnie - 08. 09. 1950 r.

Subdiaconat w Pieniężnie - 20. 09. 1958 r.

Diakonat w Geistingen ( w Belgii ?)- 21. 12. 1958 r.

Z nastaniem polskiego października w 1956 r. i możliwości wyjazdu na stałe do Niemiec Zachodnich opuścił Polskę 21. 12. 1958 r., udając się do St. Augustin. Święcenia kapłańskie przyjął tego samego dnia, co jego koledzy kursowi w Polsce: 01. 02. 1959 r. w Teteringen. Kurs duszpastersko-pastoralny odbył w Monachium (1959 - 1960) pomagając w okolicznych parafiach. Tu otrzymał przeznaczenie do regii japońskiej. Jednak przez następne lata nadal przebywał w Monachium. . . . . . .

 


KRZYWOŃ ERNEST

Ur.  03.01.1933  Zabrze-Rokitnica, diec. opolska
W.  02.9.1947    Nysa
O.   08.9.1950    Pieniężno

l.pr. 8.9.1952 Pieniężno
2.pr. 8.9.1958 Pieniężno
Swięc. 1.2.1959 Teteringen

Z nastaniem polskiego października w 1956 r. i możliwości wyjazdu na stałe do Niemiec Zachodnich opuścił Polskę 21.12.1958 r., udając się do St. Augustin. Święcenia ka­płańskie przyjął tego samego dnia, co jego koledzy kursowi w Polsce: 1.2.1959 r. w Teteringen. Kurs duszpastersko-pastoralny odbył w Monachium /1959-1960/ pomagając w okolicz­nych parafiach. Tu otrzymał przeznaczenie misyjne do regii japońskiej. Jednak przez następne lata nadal przebywał w Monachium. Ze Zgromadzenia wystąpił w 1964 r. /relacja o. Sprettiego/.
Źródło: Catalogus svd; V 1964:16