o. Robert Kollek

KOLEK ROBERT

Ur.       26.4.1932        Krzelice, diec.opolska
W.       30.8.1948        Nysa
O.        8.9.1952          Nysa
l.pr.      8.9.1954          Pieniężno
W.pr.   2.9.1959          Pieniężno
Święc.  31.1.1960        Pieniężno

W latach 1960-1961 uczestniczył w rocznym kursie pastoralnym w Bytomiu a następnie otrzymał skierowanie do pracy duszpasterskiej.  Początkowo pracował przez jeden rok w Suszu diec. warmińska /1961-1962/ jako wikariusz u księdza diecezjalnego /razem z o.S.Kwiecieniem/. Następną jego placówką duszpasterską /1962-1966/ był Malbork,  gdzie w parafii NMP Nieustannej Pomocy    św.  Jerzego pracował przez 4 lata.  Po przyjeździe do Ghany uczęszczał    na kurs języka angielskiego w Akkra /1966-1967/. W okresie 1967-1976 po ukończeniu kursu przeznaczono go na północ Ghany do dystryktu Yendi,  gdzie  z miejscowości Kpandai uczynił stację  centralną.  Miejscowość ta oddalona  jest od Akkry o 700 km.  Prócz centralnego kościoła miał do obsługi 12 wiosek. Początkowo dużo czasu musiał poświęcić na opanowanie miejscowego  języka "twi".  Zorganizował tu ośrodki chrześcijańskie,  zbudował kaplice i kościółek, dzwonnicę, szkołę średnią,  otworzył kasę oszczędnościowo-kredytową. Podstawową bolączką terenu,  to  chroniczny  brak wody. W tym celu /razem z o.G.  Gollą/ dużo poświęcał czasu na zbudowanie studni.   Od stycznia 1977 r. pracował w Akkra, w dzielnicy  slumsów "NIMA".  Dzielnica liczy  około 50 tyś. mieszkańców, mówi różnymi językami; w dzielnicy nie ma kanalizacji, dróg i elektryczności,  w kościele śpiewano w 8 językach.   Uczył w dwu szkołach.  Często zapadał na tyfus.  W 1979 r.   leczył się w Poznaniu w Instytucie Medycyny Tropikalnej i w RFN.  W Ghanie poddał się operacji kamieni żółciowych. Z początkiem września 1960 r. przeniesiony został do Zagrzebia /Jugosławia/,  gdzie objął stanowisko prezesa tamtejszej wspólnoty  zakonnej.
Za: NURT SVD. Nr 35. 1985 r. str 324