o. Kubicki Józef

Ur. 11.8.1933 Głogonin, diec. poznańska
W. 28.8.1948  Bruczków
O.  8.9.1252   Nysa
1.pr. 6.9.1954 Pieniężno

W.pr. 8.9.1959 Pieniężno
Swięc. 31.1.1960 Pieniężno

zm.: 3 września 2015 r.

Nowicjat odbył od 1952-1953 w św.. Krzyżu w Nysie /po likwidacji tamtejszego niższego seminariun przez władze państwowe w 1952 r./. Następnie przeszedł w 1953 r. do Pieniężna, gdzie ukończył drugi rok nowicjatu i studia. W 1957 r. należał do grona redagującego /świeżo powołane do życia/ "Verbianum", czyli późniejsze "Yerbinum", W ostatnim roku przed święceniami uzupełniał 10 kl. gimnazjalną w Państwowym Liceum dla Pracujących w Poznaniu, dokąd jeździł raz w miesiącu na konsultację. Rok pobytu w Chludowie /1960-1961/ poświęcił, na przygotowanie się do państwowej matury, po  zdobyciu której skierowano go do Lublina. Przez 4 lata studiował teologię moralną na Katolickim Uniwersytecie lubelskim w Lublinie na wydziale teologii. Po uzyskaniu licencjatu i magisterium przeszedł do semi­narium misyjnego w Pieniężnie /1965/. Przez 11 lat prowadził w Pieniężnie wykłady z teologii moralnej, nawet wtedy kiedy był administratorem parafii Henrykowo. Przez trzy lata /1966-1969/ był również prefektem kleryków. Ze względu na utrzymanie matki przejął w administrację znajdującą się w pobliżu Pieniężna parafię Henrykowo. Z prac dla kościoła wykonanych w tamtych  latach to: spra­wienie nowych ławek, założenie betonowych chodników;  dla plebanii: nowa elewacja, remont centralnego ogrzewania, wymiana instalacji elektrycznej itd. W należącej do parafii kaplicy w Glebiskach, postawił ołtarz soborowy i ogrodzenie wokół kaplicy. W ostatnich latach urzędowania był wicedziekanem dekanatu Orneta. W 1977-1978 r. przebywając w Olsztynie poddawał się leczeniu. We wrześniu 1978 r.  przeniesiony został do Nysy, św. Krzyż "ad nutum rectoris”. Dnia 3. stycznia 1979 r. został kapelanem Sióstr Miłości w Jastrzębiu Zdroju po o. Pietruszce. Od 7 grudnia 1979 r. przejął stanowisko kapelana wojskowego w Warszawie. W tej samej funkcji znalazł się od 2.10.1980 r., w Krakowie.  Obsługiwał kościół garnizonowy przy ul. Dietla /3 msze święte w niedziele/, 4 zakłady karne /od 1981 r. tylko jeden/. W 1981 r. Brał udział w wycieczce kapelanów wojskowych do Rzymu.
Nurt svd, 35/1985.


 

        RIP
Ks. Kan. Płk. JÓZEF KUBICKI
Drodzy Współbracia!
Dzisiaj w godzinach rannych (3 wrzesień 2015 r), odszedł do Pana
ks. kan. płk. Józef Kubicki, ex Werbista. Bedąc Współbratem posługiwał
jako wykładowca teologii moralnej i wychowawca w Seminarium w Pieniężnie
oraz jako duszpasterz w Henrykowie i Mingajnach.
W 1979 roku został oddelegowany do posługi kapłańskiej w ramach
duszpasterstwa wojskowego, gdzie do kańca życia realizował swoje powołanie.
Ks. Józef przeżył 82 lata, w kapłaństwie 58 lat.
Uroczystości pożegnalne z ciałem śp. Ks. Kubickiego odbędą się w kościele
garnizonowym św. Agnieszki w Krakowie, ul. Dietla 30, pod przewodnictwem
Biskupa Polowego WP, dnia 08 września br. o godz. 10:00.
Zmarłego śp. ks. Józefa, polecajmy Miłosiernemu Bogu w naszych
wspólnotowych i prywatnych modlitwach.
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...