o. Zdzisław Kalisz

S.P.
O. Kalisz Zdzisław
Drodzy Współbracia!
Dzisiaj tj. 17 maja 2011 r. ok. godz. 1:00 po północy czasu Brazylijskiego a 6 rano czasu polskiego, przebywając w szpitalu, odszedł do Pana, O. Kalisz Zdzisław, misjonarz z Brazylii, tegoroczny Złoty Jubilat Kapłaństwa, przeżywszy 78 lat życia.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się dzisiaj 18 maja 2011 r. o godz. 15:00 czasu brazylijskiego w Ponta Grossa i tam na Werbistowskim Cmentarzu zostanie pochowany.
Zmarłego śp. O. Zdzisława Kalisza, polecajmy naszym wspólnotowym i prywatnym modlitwom.
Niech Zmartwychwstały Jezus będzie Mu nagrodą.
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...
Br. Piotr Szewczuk ,SVD

Superior Delegatus.


 

Jesteśmy pielgrzymami

Błogosławiony czas pokuty jest traktowany dość poważnie przez większość Brazylijczyków. Dużo ludzi powraca do Boga i do życia w stanie łaski. Niestety, nie mamy tutaj takich rekolekcji jak w Polsce, a przydałyby się, aby sobie przypomnieć, że jesteśmy pielgrzymami na tej ziemi i że w szybkim tempie wracamy do domu naszego Ojca Niebieskiego. Nadmierne przejmowanie się sprawami materialnymi jest dziś największym nieszczęściem człowieka. Brak prawdziwej miłości ewangelicznej jest powodem piekła na ziemi, okropnych nieszczęść i nieludzkich zachowań. W samej Brazylii mamy tyle zabójstw, uprowadzeń, napadów w biały dzień, kradzieży, niesprawiedliwości, że w tej sytuacji normalne życie staje się prawie niemożliwe. Współczesny człowiek skłania się coraz bardziej do niewiary i pogaństwa. Potrzebne są rekolekcje, aby dokonało się nawrócenie.
Tu, w Brazylii w czasie Wielkiego Postu odprawiamy Drogę Krzyżową w kościele parafialnym i w wielu kaplicach. Obowiązkowe jest prowadzenie rozważania i medytacji na temat męki Pańskiej w gronie sąsiadujących ze sobą rodzin. Wkrótce rozpoczniemy spowiedź wielkanocną w naszym dekanacie, który liczy 5 parafii i 7 księży.
Czuję się bardzo dobrze. Po operacji serca trzeba na siebie uważać i być ostrożnym, co mi się udaje, zwłaszcza teraz w mniejszej parafii.
Pogoda nam nie dopisuje, od miesiąca bowiem mamy w naszych południowych stanach suszę, która najbardziej daje się we znaki w Rio Grandę do Sul. W Paranie w niektórych miejscowościach nie padało już 40 dni. W naszych stronach nie jest tak źle.
Oddany w miłości Słowa Bożego

Zdzisław Kalisz SVD, Brazylia
za: czasopismo "Misjonarz", nr 5, maj 2006, str 32


Ur.       1.2.1933          Miłostajki, diec. Chełmińska
W.       28.8.1949        Górna Grupa
0.         8.9.1952          Nysa
l.pr.      8.9.1954          Pieniężno
W.pr.   8.9.1960          Pieniężno
Święc.  29.1.1961        Pieniężno

Po ukończeniu studiów teologicznych w 1961 r, wziął udział z całym swoim kursem w rocznym kursie pastoralnym w Bytomiu. Poza wykładami teoretycznymi, udzielał się duszpastersko w okolicznych parafiach. W 1962 r. przydzielono go do pmocy o.Wł. Kaźmierczakowi w Widuchowej pod Szczecinem. Na terenie ich pracy znajdowało się pięć kościołów do obsługi.  20.2.1966 r. w Widuchowej,  otrzymał wraz z o.  Dancewiczem i K.  Podbiołem krzyż misyjny.   Z Polski wyjechał 21.3.1566 r.  do Brazylii.  Po przyjeździe do Brazylii,  spędził 9 miesięcy w Kurytybie na nauce  języka portugalskiego. Pierwszą pracę duszpasterską przejął od 1.2.1967 r. w Medianeira, mając do  obsługi 29 kaplic na przestrzeni 50 km. Sama parafia liczyła 15.000 wiernych i 2 księży.  Od 3 stycznia do czerwca 1970 r.  brał udział w kursie tercjackim w Nemi,  po którym przyjechał na swój pierwszy urlop do Polski /do listopada/.  Po powrocie do Brazylii w listopadzie 1970 r. objął samodzielną placówkę duszpasterską w Assai na północy Parany, liczącą ponad 30 tyś. wiernych. Samo miasto liczyło 8 tyś.  mieszkańców,   z których jedynie ok. 15% praktykowało.  Kaplic do obsługi miał 20.  Duszpasterstwem objęci byli  także Japończycy, właściwi  założyciele miasta po 1945 r., tworzący  ok.  40 % ludnoścł.  Jego pomocnikiem w duszpasterstwie był przez pewien czas o.K. Podbioł /od 1972 r.  o.Z.  Sikorski,  a od 1976 r,   o.H.  Napierała.  W 1972 r.   sprowadził do Assai polskie zgromadzenie Niepokalanego Serca Maryi /honoratki/.  W pracyt duszpasterskiej korzystał  z miejscowego radia, przemawiając 2 razy dziennie do swoich wiernych. W parafii przeprowadził także 2 razy misje  ludowe /1973 i 1978/:  Kazania głosiło 8 misjonarzy. Miasto podzielono na 43 sektory, w każdym sektorze odmawiano przez cały miesiąc różaniec św.,  czytano Pismo św. i każdego dnia wędrowano z figurą MB z domu do domu. Od 1979 r. przeszedł na stanowisko proboszcza do Vitor Meiroles, a w 1980 r. do Corbelia, gdzie objął stanowisko prefekta alumnów (30). W latach 1972-74 pełnił rolę radcy prowincjalnego, a od 1972-79 funkcję dziekana.
Za: NURT SVD. Nr 35. 1985 r. str 280


0. Zdzisław Kalisz SVD (1933-2011)
Dnia 17 maja 2011 r. o godz. 1.00 w szpitalu Dzieciątka Jezus w Ponta Grossie w Brazylii w prowincji Kurytyba Zmartwychwstały Pan powołał do Siebie śp. o. Zdzisława Kalisza, werbistę pracującego w tym kraju od 1966 r.
O. Zdzisław Kalisz urodził się w wielodzietnej rodzinie Leona i Julianny z domu Warmińska 1 lutego 1933 r. w Milostajkach, parafia Lidzbark Welski, pow. Działdowo, w dawnej diecezji chełmińskiej (obecnie toruńskiej). Po szkole podstawowej w 1949 r. zgłosił się do Niższego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Górnej Grupie. Kiedy to seminarium zostało zlikwidowane przez władze komunistyczne 3 lipca 1952 r., poprosił o przyjęcie do nowicjatu. Nowicjat i pierwszy rok studiów filozoficznych odbył w Domu Misyjnym św. Krzyża w Nysie. W 1954 r.
został przeniesiony do Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie, gdzie 8 września tego samego roku złożył pierwsze śluby zakonne, a następnie kontynuował studia filozoficzno-teologiczne. Śluby wieczyste złożył 8 września 1960 r., a 29 stycznia 1961 r. przyjął święcenia kapłańskie. Po roku pastoralnym w Bytomiu otrzymał skierowanie do pracy duszpasterskiej w parafii Widuchowa, pow. Gryfino, woj. szczecińskie. Tu 20 marca 1966 r. otrzymał krzyż misyjny i następnego dnia w towarzystwie dwóch współbraci wyruszył w podróż do kraju swego misyjnego przeznaczenia, czyli do Brazylii. Na ziemi brazylijskiej stanął w porcie Santos 12 kwietnia 1966 r.
Najpierw udał się do Kurytyby na 9-miesięczny kurs języka portugalskiego i poznawanie kultury brazylijskiej. 1 lutego 1967 r. rozpoczął pracę duszpastersko-wychowawczą, którą wykonywał do ostatnich dni, czyli ponad 44 lata. Pierwszym terenem pracy o. Zdzisława była parafia Medianeira oddalona od Kurytyby 500 km. Tu przepracował trzy lata u boku doświadczonego misjonarza, odwiedzając 28 kaplic rozrzuconych w promieniu 50 km. Potem udał się na półroczny kurs duchowości werbistowskiej do Nemi pod Rzymem, po którym przyjechał na pierwszy urlop do Polski. Po powrocie do Brazylii został skierowany do miasta Assai w stanie Parana, gdzie przepracował dziewięć lat. Był tam proboszczem i dziekanem. Połowę mieszkańców Assai stanowili Japończycy, których również objął swoją pracą. W 1979 r. otrzymał skierowanie do parafii Witor Meireles w stanie Santa Catarina, gdzie bardzo mu się podobało ze względu na pracę z młodzieżą. Był tam, jak pisał, bardzo krótko, bo tylko dwa lata. 17 lipca 1981 r. otrzymał nominację na rektora niższego seminarium w Penha w stanie Parana. Pełnił tam funkcję rektora i prefekta, ale i kierownika 70-hektarowego gospodarstwa, zaopatrzeniowca, a ponadto udzielał się w pracy duszpasterskiej. Trwało to 12 lat. Po zamknięciu seminarium został proboszczem parafii św. Teresy od Dzieciątka Je­zus w mieście biskupim Guarapuawa 17 lutego 1993 r. Od 2004 r. aż do śmierci był proboszczem w parafii Matki Bożej z Penha.
O. Zdzisław Kalisz został przez rodziców i naturę wyposażony w niezwykle życzliwy i pogodny charakter. Mial bezgraniczne zaufanie do ludzi. Kiedy w początkach lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku odwiedził go o. Stanisław Turbański SVD, zdziwił się, że w całej plebanii nie było ani jednego klucza, a wszyscy wierni, zwłaszcza młodzież, zwracali się do swego proboszcza po imieniu. 30 stycznia 2011 r. w Penha o. Zdzisław świętował złoty jubileusz kapłaństwa. Na tę uroczystość przybyli arcybiskupi, 30 kapłanów i 650 gości. Bardzo pragnął świętować ten jubileusz w Polsce - w parafii, w której został ochrzczony, oraz razem z wszystkimi tegorocznymi jubilatami na początku lipca w Misyjnym Seminarium Duchownym w Pieniężnie. Pan Bóg widocznie chciał inaczej. Zmarł nieoczekiwanie po krótkiej chorobie nerek w nocy 17 maja br. Tego samego dnia w godzinach przedwieczornych odbyły się uroczystości pogrzebowe. Spoczął w ziemi brazylijskiej na cmentarzu w Ponta Grossie w kwaterze księży werbistów. Niech po swym trudzie spoczywa w pokoju.
Alfons Labudda SVD

za: Misjonarz nr 9/2011