o. Alfons Kubica

urodzony: 24. 08. 1932 r.

święcenia kapłańskie: 29. 01. 1961 r.

zmarł: 02. 04. 1991 r. - ( 59 lat ) - pochowany w Nysie

 

KUBICA ALFONS

Ur.  24.8.1932   Rudno, diec. opolska
W. 30.8.1948    Nysa
O.  8,9.1952      Pieniężno
l.pr. 8.9.1954    Pieniężno
W.pr. 8.9.1960 Pieniężno
Święc. 29.1.1961 Pieniężno

Dla uzyskania państwowej matury skierowany został w 1961r. do Chludowa. Tu zapisał się do Liceum Korespondencyjnego dla Pracujących w Poznaniu. W 1963 r. na 2 dni przed maturą nie został dopuszczony do egzaminów /razem z o. Dworaczkiem/ i w procesie sądowym skazany został na dwa miesiące aresztu za "fikcyjne przedstawienie świadectwa pracy". Od aresztu uwolniła go ogłoszona w tym czasie amnestia. Przez następny rok pracował jako "ojciec wyjezdny", a od 1963 r. zastępował prokuratora domowego o. J. Tyczkę. W  1964 r. przejął oficjalnie jego stanowisko. W 1965 r. objął funkcję ekonoma domowego w Lublinie po wyjeżdżającym na misje o. S. Wyparle. Ale już po krótkim czasie /luty 1966/ otrzymał nominację na wakujące po o. Z. Kaliszu, stanowisko wikariusza u boku o. J. Grzesika proboszcza w Widuchowej. Z chwilą likwidacji całego dystryktu widuchowskiego /1967/ przez werbistów przeszedł do pracy duszpasterskiej w diecezji olsztyńskiej w Ornecie. Pracował wspólnie z o. Al. Dłużniewskim. W 1969 r. nowe władze prowincjalne powołały go do wyższego seminarium misyjnego w Pieniężnie na stanowisko ekonoma domowego. W 972 r. otrzymał skierowanie do naszej parafii w Rybniku jako pomocnik o. S. Zalejskiego. W latach 1973-1975 pełnił obowiązki wicerektora po o. Jażdżewskim. W 1975 r. Opuścił Rybnik i przejął obowiązki wikariusza w parafii św. Jana Chrzciciela w Nysie gdzie proboszczem był o. A. Boniowicz. Nowa nominacja skierowała go w 1976 r. do Domu św. Krzyż w Nysie z przeznaczeniem: "ad nutum rectoris". W 1977 r. brał udział w kapitule  prowincjalnej. W 1978 r. został wybrany na wicerektora i wikariusza przy kościele zakonnym. Od Wielkanocy /16.IV.1979/ mianowany został proboszczem.
Nurt SVD, 35/1985