o. Jerzy Miozga

urodzony: 13. 04. 1933 r.

święcenia kapłańskie: 29. 01. 1961 r.

zmarł: 21. 04. 2007 r. - ( 74 lat ) - pochowany w Papui Nowej Gwineii

 

śp. 0. Jerzy Miozga SVD


Jerzy Miozga urodził się w Poczółkowie w parafii Zębowice w diecezji opolskiej, z rodziców Józefa i Gertrudy z domu Dyla, dnia 13 kwietnia 1933 r. Po skróconej powojennej szkole podsta­wowej 27 sierpnia 1949 r. został przyjęty do Niższego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Domu Misyjnym św. Krzyża w Nysie. Kiedy 3 lipca 1952 r. seminarium zostało przez władze komunistyczne zlikwidowane, zgłosił się do nowicjatu w Domu Misyjnym św. Wojciecha w Pieniężnie. Pierwsze śluby zakonne złożył 8 września 1954 r., a wieczyste 8 września 1960 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 stycznia 1961 r. w Pieniężnie.
Po odbyciu kursu pastoralnego w Domu Misyjnym św. Małgorzaty w Bytomiu o. Jerzy pracował przez kilka kolejnych lat jako wikariusz w Rybniku, Płoskini i Tolkowcu na Warmii, w Biertułtowach w diecezji katowickiej i w Nysie. 17 września 1966 r. wyruszył do pracy misyjnej w Papui Nowej Gwinei. Po kilkumiesięcznym kursie języka angielskiego w Epping w Australii w maju 1967 r. wylądował w swojej ziemi obiecanej, na której przepracował jako misjonarz 40 lat. Przez te długie lata pracy misyjnej przebywał w dystrykcie Madang na terenie diecezji o tej samej nazwie.
Czas wtajemniczenia w kulturę nowogwinejską spędził nad brzegiem oceanu w parafii Mugil. Następnie wyruszył do położonej w głębi wyspy stacji misyjnej Giri, gdzie objął parafię po o. Pawle Plucie SVD, koledze z czasów seminaryjnych. Po latach wrócił nad ocean do Alexishafen. Potem była nowa parafia w buszu w Mikarew i ponownie praca na brzegiem oceanu w Mirap. W tym czasie przeszedł przeszczep bajpasów. W 2005 r. ponownie wrócił do Alexishafen jako przełożony dystryktu. Tu w sobotni wieczór, 21 kwietnia, w czasie dorocznych rekolekcji, w których razem z nim brało udział ponad 50 misjonarzy i 20 misjonarek, odszedł od stołu podczas kolacji, skarżąc się na mocny ból w klatce piersiowej. Po chwili prosił o pomoc. Zawieziono go do miejscowego szpitala. Tu lekarze orzekli, że nie są w stanie mu pomóc. Postanowiono przewieźć go do większego szpitala w Madang, oddalonego o 20 km. Kiedy nosze wstawiano do ambulansu, o. Jerzy powiedział: „Jest już za późno. Odchodzę..." Zanim karetka pogotowia dotarła do Madang, nie żył. Termin pogrzebu ustalono na dzień zakończenia rekolekcji, wtorek 24 kwietnia godzina 10.00 w Alexishafen. Był to jeden z najwspanialszych pogrzebów misyjnych. Udział wzięli wszyscy uczestnicy rekolekcji, okoliczni kapłani, delegacje parafii, w których pracował. Trumnę dla śp. o. Jerzego zrobił br. Stanisław Koszuta SVD, kościół przygotował o. Czesław Brzezicki SVD, liturgii pogrzebowej przewodniczył abp Wilhelm Kurtz SVD. Homilię zapoczątkował wiceprowincjał o. Pat Hogan SVD, kontynuował o. Józef Krettek SVD, wspominając wspólnie spędzone lata seminaryjne w Pieniężnie, a zakończył o. Josef Forstner SVD, proboszcz katedry w Madang. Nad grobem polscy współbracia-misjonarze zaśpiewali po polsku antyfonę maryjną Witaj, Królowo, o. Jerzy Miozga spoczął w umiłowanej przez siebie ziemi nowogwinejskiej, na cmentarzu misjonarzy werbistów.
W dniu 26 kwietnia 2007 r. odbyła się Msza św. za zmarłego o. Jerzego w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Zębowicach, w którym został ochrzczony, przystąpił do I Komunii św. i odprawił Mszę św. prymicyjną. Przewodniczył jej miejscowy proboszcz ks. Paweł Zając. Udział wzięła rodzina zmarłego, krewni, przyjaciele, werbiści z Michałowic k.Warszawy, z Nysy i Bytomia. Homilię pogrzebową wygłosił najbliższy współpracownik z Nowej Gwinei, misjonarz o. Ernest Golly SVD, który przebywał w Polsce na urlopie zdrowotnym.

Alfons Labudda SVD

za: "Misjonarz" - nr 12, grudzień 2007 r.