o. Alfons Biesik

urodzony: 26. 12. 1934

święcenia kapłańskie: 28. 01. 1962r.

zmarł: 05. 07. 1986r. - pochowany w Pieniężnie

 

Ur. 26.12.1934 Liniewko, diec. cheimińska
W. 28.8.1950 Górna Grupa
O. 8.9.1952 Pieniężno
1.pr. 8.9.1954 Pieniężno
W.pr. 7.9.1961 Pieniężno
Święc. 28.1.1962 Pieniężno

W okresie 1962-63 wziął udział w rocznym kursie pastoralnym w Bytomiu, zapoznając się z pracą duszpasterską. W latach 1963-64 pracował jako wikariusz w Nysie, w parafii MB Bolesnej przy nowo mianowanym rektorze i proboszczu o. F. Wardowskim. W okresie 1964-65 był wikariuszem w Krzywinie, diec. gorzowska (dziś szczecińsko-kamieńska) przydzielony do pomocy o. B. Foćwiardowskiemu. Tam otrzynał przeznaczenie do pracy misyjnej w Indonezji (20.8.). 15.9.1965 opuścił Warszawę w towarzystwie o. T. Piecha, A. Siwca i Z. Steżyckiego. Naukę języka pobierał w Matoloko na Flores. I tu też objął swoją pracę misyjną. W latach 1966-76 pracował w Wolowaru. Do patrolowania miał kilka kaplic w górach, które objeżdżał jeden raz w miesiącu. W 1969 r, zbudował tu kościół, ośrodek zdrowia i wodociąg. W 1976 r. przeniesiony został do Nggela. Tutaj pomagał ludziom nie tylko duszpastersko, ale uczył być ich samowystarczalnymi, starając się m.in. o lekarstwa, narzędzia pracy, odzież itd. W Polsce był w 1981 r.

zaczerpnięte za: NURT nr 35, 1985 r.