o. Stanisław Bradtke

urodzony: 13. 10. 1936 r.

święcenia kapłańskie: 28. 01. 1962r.

Ur. 13.10.1936 Gdynia, diec. chełmińska

W. 28.8,1950 Górna Grupa

O. 8.9.1952 Pieniężno

l.pr. 8.9.1954 Pieniężno

W.pr. 7.9.1961 Pieniężno

Święc. 28.1.1962 Pieniężno


W latach 1962-65 uczestniczył w kursie pastoralnym w Bytomiu i równocześnie podjął studia z zakresu fonetyki fizjologicznej i eksperymentalnej oras kurs terapii fonastenii i wad mowy w Instytucie Fonetycznym w Katowicach (1962-63); studia z zakresu retoryki i ekspresji słowa w Instytucie Fonetycznym w Katowicach (1963-64); studia z zakresu homiletyki w Intytucie Fonetycznym oraz dykcji i ekspresji żywego słowa na wydziale wokalistycznym w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach w klasie prof. Zofii Truszkowskiej (1964-55). W okresie 1965-68 był wykładowcą fonetyki pastoralnej, retoryki i homiletyki w Pieniężnie, równocześnie w latach 1965-66 odbył studia z zakresu ekspresji żywego słowa w Warszawie u prof. Czesława Meinnera. W okresie 1968-71 studia na wydziale teologicznym KULu na sekcji pastoralnej w zakresie katechetyczno-pedegogicznym. Preca magisterska: "Apostolstwo misyjne w świadomości młodzieży katechizowanej". Od 1971 r. w Pieniężnie, gdzie udzielał wykładów z fonetyki pastoralnej, retoryki i homiletyki oraz katechetyki. Od 1972 r. wykładowca fonetyki pastoralnej także w Warmińskim Seminarium Duchownym, od 1974 r. homiletyki zarówno w Seminarium jak i na Studium Pastoralnym. W 1974 r. promocja doktorska w Lublinie za pracę "Logopatologiczna pedagogizacja rodziców i wychowawców w zakresie profilaktyki i terapii zaburzeń mowy typu konstytucjonalnego". W 1981 r. przeszedł do diecezji warmińskiej.

Zaczerpnięte: NURT svd, nr 35. 1985 r. str 62.