o. Arkadiusz Magolewski

urodzony: 12. 01. 1937 r.

święcenia kapłańskie: 28. 01. 1962r.

zmarł: 01. 12. 2007r. - przeżywszy 70 lat - pochowany w Górnej Grupie

 

Śp. 0. Arkadiusz Magolewski SVD (1937-2007)


Arkadiusz Magolewski urodził się w Chełmnie nad Wisłą 12 stycznia 1937 r. jako siódme dziecko spośród dziewięciorga z rodziców Brunona i Władysławy z domu Filarska. Dwoje dzieci zmarło w okresie niemowlęctwa, pozostałe otrzymały jako wyposażenie na życie, oprócz ciepła rodzinnego domu, wyższe wykształcenie. Z żyjących pięciu chłopców czterech studiowało teologię w seminariach duchownych. Apolinary i Arkadiusz zostali werbistami, Stanisław kapłanem diecezjalnym, Andrzej zrezygnował po pierwszym roku teologii z kontynuowania studiów seminaryjnych i został katolickim dziennikarzem.
Do pierwszych trzech klas szkoły podstawowej Arkadiusz uczęszczał w Chełmnie. W 1946 r. Brunon Magolewski jako pracownik administracji państwowej został z caią rodziną przeniesiony do Nowego Miasta Lubawskiego. Tu w 1950 r. skończył szkolę podstawową, a następnie zapisał się do Niższego Seminarium Diecezji Warmińskiej we Fromborku. Kiedy na początku lipca 1952 r. wszystkie niższe seminaria w Polsce zostały przez władze komunistyczne zlikwidowane, zgłosił się wraz z młodszym bratem Stanisławem do LO w Nowym Mieście. Komisja weryfikacyjna postawiła im pytanie: co chcą robić po uzyskaniu matury? Obydwaj odpowiedzieli, że chcą uczyć się na księży. Wówczas okazało się, że dla takich uczniów nie ma miejsca w LO. Wtedy Arkadiusz złożył podanie o przyjęcie do Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie, gdzie już studiował starszy brat Apolinary. 28 stycznia 1962 r. otrzymał święcenia kapłańskie.
Po rocznym studium pastoralnym w Bytomiu pracował w duszpasterstwie. Wielu jego kolegów z seminarium po 1965 r. zostało skierowanych do krajów misyjnych. Arkadiusz musia! pozostać w kraju. Był wikariuszem w Krzywinie Gryfińskim, Braniewie, Pieniężnie, Nysie, a od 1972 r. Górnej Grupie. W latach 1977-1992 był tam proboszczem, ojcem duchownym dekanatu Nowe nad Wisłą i prezesem Domu Misyjnego św. Józefa. W tym czasie stał się persona dramatis pożaru (w nocy z 31 października na l listopada 1980 r.) w Państwowym Szpitalu Psychiatrycznym, który od 1952 r. mieścił się w zarekwirowanym przez władze komunistyczne domu misyjnym św. Józefa w Górnej Grupie. W płomieniach zginęło żywcem 55 pacjentów, a trzej ówcześni duszpasterze-werbiści, którzy kątem tam zamieszkali (ponieważ parafia górnogrupska nie miała plebanii), stracili dach nad głową i cały swój dobytek. Do czasu wybudowania plebanii w 1986 r. o. Arkadiusz i jeden z wikariuszy znaleźli gościnę u sąsiadów. Starania o pozwolenia i budowa domu parafialnego nadwyrężyły jego zdrowie. Pojawiły się oznaki choroby Parkinsona. W 1992 r. prowincjał o. Jan Wichary skierował go do pracy w kancelarii Domu Misyjnego św. Józefa w Górnej Grupie, który w 1990 r. ponownie stał się własnością Zgromadzenia Słowa Bożego.
Choroba o. Arkadiusza robiła postępy, ale do ostatniego dnia na miarę swoich sił był czynny i uczynny. Był poszukiwanym spowiednikiem. Zmarł nieoczekiwanie nad ranem 1 grudnia 2007 r. w 70 roku życia i 45 kapłaństwa. W czasie pogrzebu 4 grudnia podkreślano jego pracowitość, pobożność, zrównoważony i nie bez poczucia humoru miły charakter. Zegnali go współbracia, zwłaszcza rodzony brat Apolinary, który jako misjonarz przepracował niemal 40 lat w Paragwaju i Argentynie, krewni a wśród nich drugi jeszcze żyjący brat Eustachy, kapłani z dekanatu Nowe nad Wisłą, przyjaciele i byli jego parafianie z Górnej Grupy. Spoczął na cmentarzu klasztornym.

Alfons Labudda SVD

za: "Misjonarz", nr. 9, wrzesień 2008r. - Miesięcznik Polskiej Prowincji Księży Werbistów


O. Arkadiusz Magolewski urodziłsię 12 stycznia 1937 roku w Chełmnie n/Wisłą. W 1952 roku rozpoczął nowicjat w Pieniężnie, gdzie również w 1962 roku otrzymał święcenia kapłańskie.
Przez następne 15 lat był wikariuszem w różnych parafiach, w tym również pięć lat w Górnej Grupie. W 1977 roku został proboszczem w Górnej Grupie i zarazem przełożonym miejscowej wspólnoty zakonnej. Funkcję przełożonego pełnił do 1990 roku. Był świadkiem dramatycznego pożaru Domu Misyjnego św. Józefa, zajmowanego przez szpital psychiatryczny ze Świecia, podczas którego (w nocy z 31 października na 1 listopada 1980 roku) żywcem spłonęło 55 pacjentów. On sam z dwoma współbraćmi utracił dach nad głową. Nowa sytuacja zmusiła go do wybudowania Domu Parafialnego, którego dotąd w Górnej Grupie nie było.
Brał udział w pertraktacjach z władzami państwowymi o zwrot zagrabionego w 1952 roku domu zakonnego. Od 1992 roku jest stałym mieszkańcem Domu Misyjnego św. Józefa. Prowadzi biuro domowe: księgowość i sprawy administracyjne. Ma też wykłady z historii Zgromadzenia dla postulantów.

za: "75 lat Domu Misyjnego Św. Józefa w Górnej Grupie 1923 - 1998". Album jubileuszowy. Górna Grupa 1998.


MAGOLEWSKI ARKADIUSZ

Ksiądz, SVD - werbista (ur. 1937)

Urodził się 12 stycznia 1937 w Chełmnie n. Wisłą w rodzinie Brunona i Władysławy z Filarskich. Rodzina Magolewskich 20 maja 1946 przeprowadziła się z Chełmna do Nowego Miasta Lubawskiego.

Do Szkoły Podstawowej uczęszczał w latach 1943-1946 w Chełmnie, a ukończył w czerwcu 1950 w Nowym Mieście Lubawskim.

21 września 1950 wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego Diecezji Warmińskiej we Fromborku kończąc je małą maturą. Po kasacie przez władze 2 lipca 1952 tegoż Seminarium nie pozwolono MA kontynuować nauki w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Mieście Lubawskim. Zgłosił się i został przyjęty do Zgromadzenia Słowa Bożego (Misjonarze Werbiści) w Pieniężnie. W czerwcu 1955 złożył maturę prywatną - zakonną.

Nowicjat odbywał w latach 1952-1954 w Pieniężnie, ukończony pierwszymi ślubami 8 września 1954 Wiatach 1955-1958 odbywał studia filozoficzne, a w latach 1958-1962 studia teologiczne w Pieniężnie.

7 września 1961 złożył śluby wieczyste. 28 stycznia 1962 otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Józefa Drzazgi (sufragana warmińskiego) w Pieniężnie.

Ukończył 28 czerwca 1963 roczny kurs pastoralny w Bytomiu.

Był kolejno wikariuszem: w parafii Krzywino Gryfińskie k. Szczecina od 29 czerwca 1963, w latach 1964-1967 w Braniewie, w latach 1967-1971 w Pieniężnie.

W latach 1971-1972 w Nysie, a w okresie 1972-1977 w Górnej Grupie. Od 1 lipca 1977 do 31 lipca 1992 był proboszczem parafii sw. Teresy od Dzieciątka Jezus w Górnej Grupie i rektorem domu zakonnego przy kościele i parafii oraz ojcem duchownym księży dekanatu nowskiego. W okresie 1977-1990 był przełożonym miejscowej wspólnoty zakonnej.

W 1982 podjął się wybudowania Domu Parafialnego w Górnej Grupie przy kościele parafialnym. Od 11 listopada 1984 zamieszkał w nim z wikariuszem. Dom Katechetyczny zaczął służyć do nauki religii.

Brał czynny udział w pertraktacjach z władzami państwowymi o zwrot zagrabionego w 1952 domu zakonnego Św. Józefa, który został zwrócony pod koniec 1990.

Od 1 sierpnia 1992 jest stałym mieszkańcem Domu Misyjnego sw. Jozefa, do którego został skierowany przez przełożonych, gdzie sprawuje funkcje administracyjne w biurze domowym.

Brat ks. ks. Apolinarego i Stanisława Magolewskich.

Kwestionariusz personalny; Spis: 1975 r„ s. 160,277: 1987i. 84,146; Rocznik 1991 s 185-Orędownik,1972 r„ nr 4-7, s. 176. ' '