o. Piech Tadeusz

 

Piech, Tadeusz, Zlota, Tarnów, - 34 52 54 61 62


 

Za wybitne zasługi w propagowaniu kultury polskiej i osiągnięcia w pracy misyjnej 3 polskich werbistów odznaczonych zostało najwyższymi odznaczeniami państwowymi.
Na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych RP, postanowieniem z dnia 24 sierpnia 2012 roku, Prezydent Bronisław Komorowski, odznaczył o. Czesława Osieckiego SVD, o. Tadeusza Piecha SVD i o. Stanisława Wyparło SVD  Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Wszyscy trzej ojcowie wyjechali na misje do Indonezji we wrześniu 1965 roku. O. Tadeusz Piech SVD wrócił na stałe do Polski latem 2012 roku. O. Czesław Osiecki SVD i o. Stanisław Wyparło SVD nadal pracują na wyspie Flores (Indonezja).
Order Odrodzenia Polski, ustanowiony w 1921 roku, nadawany jest za wybitne zasługi położone w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju, za szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej, za wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną, za wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami.
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski jest drugim, po Orderze Orła Białego, najwyższym polskim państwowym odznaczeniem cywilnym.
Jan Wróblewski SVD
http://www.werbisci.pl/