o. Jan Czachorek

Ur.       5.8.1937          Wolonice, diec. poznańska
W.       28.8.1951        Bruczków
O.        8.9.1953          Pieniężno
1.pr.     8.9.1955          Pieniężno
W.pr.   8.9.1962          Pieniężno
Święc.  27.1.1963        Pieniężno

W latach. 1963-65 odbył kurs duszpasterski w Bytomiu, po nim został przydzielony do ekipy misjonarzy ludowych. Najczęściej głosił z o. A. Chudobą (Turza, Jedłownik, Gogolin, Kalisz). W 1965 r. we wrześniu wyjechał z dużą grupą werbistów do Indonezji. Naukę języka pobierał z 19 kolegami w Matoloko. Wykładał w niższym seminarium w Hokeng 9/wyspa Flores), udzielał się duszpastersko w okolicy, głosił konferencje dla sióstr (230 sióstr). Na Boże Narodzenie 1966 r. pojechał na wyspę Lomblem, gdzie parafia liczyła 7 wiosek, a księdza nie było od 12 lat. W 1972 r. otrzymał nominację na rektora domu centralnego św. Józefa w Ende, a zarazem siedziby prowincjała i arcybiskupa. Do domu należała duża drukarnia. W miejscu pracowały urszulanki, siostry Naśladowania Chrystusa (zakon tubylczy), Służebniczki Ducha Świętego oraz Bracia szkolni. Cieszył się wielkim poważaniem i autorytetem. W latach 1975-78 rektorem dużego domu św. Konrada i dyrektorem formacji braci (w 1975 r. było tu 12 braci profesów, 10 nowicjuszów i 40 kandydatów po małej maturze). Od 1978 r. był rektorem w Hokeng i dyrektorem formacji braci. Było tu równocseśnie niższe seminarium dla starszych powołań (1981:46 seminarzystów).
W Polsce: 1972, 1977, 1981/82.

zaczerpnięte: NURT svd. Nr 35. 1985 r. str 106.

Obecnie (od roku 2005) pracuje jako rekolekcjonista w Domu Misyjnym w Krynicy Morskiej.


O. Czachorek urodził się 5 sierpnia 1937 roku w Wolenicach w Ziemi Krotoszyńskiej. Do Misyjnego Zgromadzenia Księży Werbistów wstąpił w 1953 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał w Misyjnym Seminarium Duchownym w Pieniężnie 27 stycznia 1963 roku. Po dwóch latach studium pastoralnego i praktyki misjonarskiej w dziedzinie rekolekcji i misji parafialnych, wyjeżdża na misje zagraniczne do Indonezji 18 sierpnia 1965 roku. Na wyspie Flores piastuje różne funkcje na polu dydaktyczno-formacyjnym jako: rektor seminarium, animator powołań, rektor głównego domu misyjnego w Ende z siedzibą Zarządu Prowincji SVD i Archidiecezji, referent formacji braci dla wszystkich prowincji zgromadzenia misjonarzy werbistów w Indonezji. Po prawie 19 latach pracy misyjnej wraca do Polski na prośbę Zarządu Polskiej Prowincji SVD, w celu wsparcia doświadczeniem misyjnym formacji braci zakonnych. Przez 12 lat prowadzi dom rekolekcyjny na Pomorzu, a od 1989 do 1998 pełni również tamże urząd przełożonego. Przez trzy kadencje jest ponadto radcą prowincjalnym, w tym w czasie jednej kadencji wiceprowincjalem. 28 września 1998 roku otrzymuje nominację na rektora Domu Misyjnego Św. Józefa w Górnej Grupie. 7 października, we wspomnienie liturgiczne Matki Bożej Różańcowej, rozpoczyna swą służbę wobec wspólnoty górnogrupskiej.

za: "75 lat Domu Misyjnego Św. Józefa w Górnej Grupie 1923 - 1998". Album jubileuszowy. Górna Grupa 1998.


 

Artykuły mówiące o działalności i pracy duszpasterskiej O. Jana:

- "Pancawindu - 40 lat pracy misyjnej Księży Werbistów w Indonezji" czasopismo "Misjonarz" nr 7 - 8/2005, str 3 - 7.


Uroczystość złotego jubileuszu święceń kapłańskich

Kapłan poczęty na modlitwie..

Świat powstał z modlitwy między Osobami Boskimi.

Człowiek został stworzony po modlitwie Trójcy Przenajświetszej: „Uczyńmy człowieka na obraz i nasze podobieństwo."

I odtąd modlitwa jest wszędzie, gdzie następuję spotkanie człowieka ze swoim Stwórcą, gdzie rodzi się Bóg. Nie tylko we mszy Św., Sakramentach i na adoracji, ale we wspólnocie braci, przy łóżku chorego. Każdy odruch serca, każdy uśmiech i dar miłosierdzia jest modlitwą.

Ta sama modlitwa zawędrowała w 1937 roku do ziemi krotoszyńskiej i wzgórz jarocińskich i wzięła Cię pod swoją opiekę w momencie Twego przyjścia na świat.

Ta sama Modlitwa poszła z Tobą do Nowicjatu w 1953 roku do Pieniężna. Modlitwa była przy Tobie, gdy klęczałeś podczas składania pierwszych ślubów zakonnych w 1955 roku.

Ta sama MODLITWAw 1962 roku była razem z tobą i wyraźnie

wymówiła:

Na zawsze!

Ta sama Modlitwa 27 stycznia przyszłego roku -1963 — asystowała biskupowi Tomaszowi Wilczyńskiemu przy udzielaniu Tobie Sakramentu Kapłaństwa! I...

...i ta sama Modlitwa szła z Tobą przez misyjne drogi w Indonezji.

... i ta sama modlitwa unosiła się nad Tobą na polskich drogach przełożeństwa, rekolekcjonisty, kierownika duchowego, kochającego drzewa, kwiaty, ptaki i ranne wstawania słońca. ...ta sama Modlitwa idzie z Tobą przez 50 lat Twego kapłaństwa, przez wielki kawałek Twego życia. Ita sama Modlitwa pójdzie z Tobą w najdłuższe lata w Bożej łasce, w szczęściu i zdrowiu, i w kręgu samych życzliwych serc.

 

 

Ciebie, Boga wysławiamy...
(Te Deum)
MISJONARZE WERBlSCI
W 50. rocznicę Święceń Kapłańskich

 

1963-Pieniężno-2013

dziękując Bogu za dar kapłaństwa

zmarli proszą o modlitwę

a żywi z serca błogosławią


o. Tadeusz Bartkowiak (+1986 Indonezja)

o. Jan Bartoszek (+2311,PNG-Australia)

o. Andrzej Bronk (Polska)

o. Jan Czachorek (Indonezja - Polska)

o. Roman Dancewicz (+1980, Brazylia)

o. Gerard Golla (Ghana - Polska)

o. Leonard Górka (Polska)

o. Alfons Labudda (Polska)

o. Stanisław Mucek (Indonezja, dol987)

o. Stanisław Ograbek(Indonezja)

o. Arkadiusz Siwiec (+1997, Indonezja)

o. Stefan Wrosz(Indonezja)

Wielbi dusza moja Pana...

(Magnificat)