Ur.       23.10.1934      Ostra, diec, lwowska
W.       1.9.1949          Nysa
O.        8.9.1958          Pieniężno
1.pr.     9.9.1959          Pieniężno
W.pr.   10.9.1962        Pieniężno
Święc.  27.1.1963        Pienieżno
+          13.1.1980        Plan Alto

W latach 1964-65 odbył roczny kurs pastoralny w Bytomiu, po którym skierowano go na krótko do Pieniężna i Chludowa. Od grudnia 1965 r. objął funkcję wikariusza w Widuchowej, diec. szczecińsko-kamieńska przy proboszczu, o. J. Grzesiku. 20.2. 1966 r. otrzymał w parafii widuchowskiej z rąk ówczesnego prowincjała, o. B, Kozieła, krzyż misyjny (razem z o. Z. Kaliszem i K. Podbiołem). Polskę pożegnał 21.3.1966 r. Od kwietnia do października zatrzymał się w Sao Paulo, zaś od października w Tatuape, dzielnicy Sao Paulo. Od stycznia 1967 r. przeszedł do pomocy o. J. Salańczykowi w Rio Azul. Przejął pracę w kaplicach, których było 22 (najdalsza oddalona o 30 km). W tygodniu obsługiwał szpital, na miejscu było kolegium sióstr i 3 szkoły podstawowe, w tych ostatnich udzielał tygodniowo 13 lekcji religii i 12 godzin innych przedmiotów. Dużo ćwiczył śpiewu. W parafii mieszkało około 85% ludności pochodzenia Polskiego. Do pracy parafialnej wdrażano ludzi świeckich. Wpowadzono dziesięcinę. W latach 1971-75 pracował w parafii Rondo Alta. Do obsługi miał 30 kaplic z 18.000 wiernych. Samo Rondo Alta liczyło 3 tyś. mieszkańców. Utworzył grupy społeczne i liturgiczne, urządzał kursy przedmałżeńskie dla 120 par narzeczonych, wydał drukowane instrukcje o chrzcie św. w nakładzie 9 tyś. oraz śpiewnik mszalny w nakładzie 7 tyś. egzemplarzy. Ukończył budowę wieży kościelnej, zbudował mieszkanie dla sióstr urszulanek, jakie sprowadził z Polski (pracę objęły w lutym 1975 r.). W 1975 r. przejął placówkę Seberi (6000 mieszkańców), gdzie współpracował z o. B. Ciszem. Parafia liczyła 16 kaplic (16.000 wiernych). Sieć komunikacyjna łączyła Seberi praktycznie z całą Brazylią. Za jego pobytu poświecono tam kościół zbudowany przez o. A. Kołka, wielkości 1.400 m2. Zorganizował tu 3 stulecia: Emigracji Polskiej w Seberi, Emigracji Włoskiej w Seberi oraz Emigracji Polskiej w innej parafii. Uzyskał w tym czasie, dyplom-licencjat z filozofii, historii Brazylii i historii powszechnej. W 1977 r. urządził misje parafialne przeprowadzone przez polskich łazarzystów z Kurytyby. W tym samym roku według sprawozdania na 15 kaplic, 12 było murowanych, w 6 przechowywano Najśw. Sakrament, nad którym pieczę sprawowali tzw. "ministri estraordinarii Eucharistiae". Zmarł na zawał serca 13.1.1980 r. w wieku 45 lat. W Polsce: 1970 i 1976 r.
zaczerpnięte: NURT svd. Nr 35. 1985 r.